Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 464 results
~
Unable to change to %s
2016-04-14
Nelze přejít do %s
~
NOTE: This is only a simulation! apt-get needs root privileges for real execution. Keep also in mind that locking is deactivated, so don't depend on the relevance to the real current situation!
2010-12-26
INFO: Toto je pouze simulace! apt-get vyžaduje pro skutečný běh rootovská oprávnění. Mějte také na paměti, že je vypnuto zamykání, tudíž tyto výsledky nemusí mít s realitou nic společného!
~
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
2010-07-31
Pro opravení můžete spustit „apt-get -f install“.
~
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
2010-07-31
Pro opravení následujících můžete spustit „apt-get -f install“:
~
Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
2008-12-29
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit „apt-get -f install“ bez balíků (nebo navrhněte řešení).
2006-03-20
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit 'apt-get -f install' bez balíků (nebo navrhněte řešení).
~
Package pin:
2006-03-20
Vypíchnutý balík:
~
Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
2006-03-20
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit 'apt-get -f install' bez balíků (nebo navrhněte řešení).
~
Unmet dependencies. Try using -f.
2006-03-20
Nesplněné závislosti. Zkuste použít -f.
~
Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
2006-03-20
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit 'apt-get -f install' bez balíků (nebo navrhněte řešení).
2006-03-20
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit 'apt-get -f install' bez balíků (nebo navrhněte řešení).
~
Failed to fetch %s %s
2006-03-20
Selhalo stažení %s %s
~
(not found)
2006-03-20
(nenalezeno)
~
Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
2005-09-29
Nesplněné závislosti. Zkuste zpustit 'apt-get -f install' bez balíků (nebo navrhněte řešení).
2005-09-29
Nesplněné závislosti. Zkuste zpustit 'apt-get -f install' bez balíků (nebo navrhněte řešení).
1.
Hit:%lu %s
2016-04-14
Mám:%lu %s
2.
Get:%lu %s
2016-04-14
Stahuje se:%lu %s
3.
Ign:%lu %s
2016-04-14
Ign:%lu %s
4.
Err:%lu %s
2016-04-14
Err:%lu %s
5.
Fetched %sB in %s (%sB/s)
2006-03-20
Staženo %sB za %s (%sB/s)
6.
[Working]
2006-03-20
[Pracuji]
7.
Media change: please insert the disc labeled '%s' in the drive '%s' and press [Enter]
2016-04-14
Výměna média: vložte prosím disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stiskněte [Enter]
9.
Correcting dependencies...
2014-09-10
Opravují se závislosti…
2010-12-26
Opravuji závislosti…
2006-03-20
Opravuji závislosti...
10.
failed.
2006-03-20
selhalo.
11.
Unable to correct dependencies
2010-12-26
Nelze opravit závislosti
2006-03-20
Nemohu opravit závislosti
12.
Unable to minimize the upgrade set
2010-12-26
Nelze minimalizovat sadu pro aktualizaci
2006-03-20
Nemohu minimalizovat sadu pro aktualizaci
13.
Done
2006-03-20
Hotovo
14.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
2017-07-28
Pro opravení můžete spustit „apt --fix-broken install“.
15.
Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2017-07-28
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit „apt --fix-broken install“ bez balíků (nebo navrhněte řešení).
16.
Sorting
2016-04-14
Řadí se
17.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2010-12-26
Pozn: vybírám „%s“ pro úlohu „%s“
18.
Note, selecting '%s' for glob '%s'
2016-04-14
Pozn: vybírám „%s“ pro masku „%s“
19.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2010-12-26
Pozn: vybírám „%s“ pro regulární výraz „%s“
20.
Package %s is a virtual package provided by:
2006-03-20
Balík %s je virtuální balík poskytovaný:
21.
[Installed]
2015-12-01
[Nainstalovaný]
2006-03-20
[Instalovaný]
22.
[Not candidate version]
2010-12-26
[Není kandidátská verze]
23.
You should explicitly select one to install.
2006-03-20
Měli byste explicitně vybrat jeden k instalaci.
24.
Package %s is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
2006-03-20
Balík %s není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje. To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný pouze z jiného zdroje
25.
However the following packages replace it:
2006-03-20
Nicméně následující balíky jej nahrazují:
26.
Package '%s' has no installation candidate
2010-12-26
Balík „%s“ nemá kandidáta pro instalaci
27.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2010-12-26
Virtuální balíky jako „%s“ nemohou být odstraněny
28.
Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?
2016-04-14
Balík „%s“ není nainstalován, nelze tedy odstranit. Mysleli jste „%s“?
29.
Package '%s' is not installed, so not removed
2016-04-14
Balík „%s“ není nainstalován, nelze tedy odstranit
30.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2010-12-26
Pozn: Vybírám „%s“ místo „%s“
31.
Most used commands:
2017-05-12
Nejpoužívanější příkazy: