Browsing Polish translation

817 of 48 results
8.
Yes
Tak
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../subiquitycore/ui/interactive.py:109
9.
No
Nie
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../subiquitycore/ui/interactive.py:109
10.
The only characters permitted in this field are a-z, 0-9, _ and -
Jedyne znaki dozwolone w tym polu to a-z, 0-9, _ oraz -
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:51
11.
Pick a username:
Wybierz nazwę użytkownika:
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:74
12.
The username does not need to match your Windows username
Nazwa użytkownika nie musi odpowiadać nazwie użytkownika systemu Windows
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:74
13.
Choose a password:
Wybierz hasło:
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:75
14.
Confirm your password:
Potwierdź hasło:
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:76
15.
Show Advanced Options Next Page
Pokaż opcje zaawansowane na następnej stronie
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:77
16.
Username missing
Brak nazwy użytkownika
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:82
17.
Username too long, must be less than {limit}
Nazwa użytkownika jest za długa, musi być mniejsza niż {limit}
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:86
817 of 48 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Adamski.