Browsing Polish translation

1120 of 48 results
11.
Pick a username:
Wybierz nazwę użytkownika:
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:74
12.
The username does not need to match your Windows username
Nazwa użytkownika nie musi odpowiadać nazwie użytkownika systemu Windows
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:74
13.
Choose a password:
Wybierz hasło:
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:75
14.
Confirm your password:
Potwierdź hasło:
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:76
15.
Show Advanced Options Next Page
Pokaż opcje zaawansowane na następnej stronie
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:77
16.
Username missing
Brak nazwy użytkownika
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:82
17.
Username too long, must be less than {limit}
Nazwa użytkownika jest za długa, musi być mniejsza niż {limit}
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:86
18.
Username must match NAME_REGEX, i.e. [a-z_][a-z0-9_-]*
Nazwa użytkownika może zawierać NAME_REGEX, np. [a-z_][a-z0-9_-]*
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:90
19.
The username "{username}" is reserved for use by the system.
Nazwa użytkownika "{username}" jest zarezerwowana do użytku przez system.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:94
20.
Password must be set
Hasło musi być ustawione
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/identity.py:99
1120 of 48 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Adamski.