Browsing Polish translation

4148 of 48 results
41.
In this page, you can tweak Ubuntu WSL to your needs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Na tej stronie możesz dostosować Ubuntu WSL do swoich potrzeb.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/integration.py:107
42.
Ubuntu WSL - Setup Complete
Ubuntu WSL - Instalacja zakończona
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/overview.py:32
43.
Hi {username},
You have complete the setup!

It is suggested to run the following command to update your Ubuntu to the latest version:


$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade


You can use the builtin `ubuntuwsl` command to manage your WSL settings:


$ sudo ubuntuwsl ...


* All settings will take effect after first restart of Ubuntu.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Witaj {username},
Instalacja została zakończona!

Zaleca się uruchomienie następującego polecenia, aby zaktualizować system Ubuntu do najnowszej wersji:


$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade


Możesz użyć wbudowanego polecenia `ubuntuwsl` do zarządzania ustawieniami WSL:


$ sudo ubuntuwsl ...


* Wszystkie ustawienia zaczną obowiązywać po pierwszym ponownym uruchomieniu Ubuntu.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/overview.py:39
44.

Select the language to use for the installer and to be configured in the
installed system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Wybierz język, który ma być używany przez instalator i który ma zostać skonfigurowany
w zainstalowanym systemie.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/welcome.py:32
45.
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.
Użyj klawiszy GÓRA, DÓŁ oraz ENTER, aby wybrać język.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/welcome.py:52
46.
You are using old Windows Console Host, Entering fallback mode. Use Windows Terminal to get more language options.
Używasz starego hosta konsoli Windows, przechodzenie do trybu awaryjnego. Użyj terminala Windows, aby uzyskać więcej opcji językowych.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/welcome.py:54
47.
Ubuntu WSL - Already Completed
Ubuntu WSL - Już ukończono
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/welcome.py:90
48.
You have already completed setup. Aborted.
Już zakończono instalację. Przerwano.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in ../ubuntu_wsl_oobe/ui/views/welcome.py:93
4148 of 48 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Adamski.