Translations by Ufuk Tekir

Ufuk Tekir has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 79 results
~
Please input the correct information about sources!
2009-04-24
Lütfen kaynaklar hakkında doğru bilgiyi girin!
~
You can submit your sources to our server to help building the sources list, or you can use the official sources. Do you wish to use the official sources?
2009-04-24
Kaynak listesini oluşturmada bize yardım etmek için kaynaklarınızı sunucumuza yükleyebilirsiniz ya da resmi kaynakları kullanabilirsiniz. Resmi kaynakları kullanmak istiyor musunuz?
~
Enable Check Update
2009-04-24
Güncelleştirme Kontrolünü Etkinleştir
~
The thumbnails cache will be cleaned, Do you wish to continue?
2009-04-24
Küçük resim önbelleği temizlenecek, Devam etmek istiyor musunuz?
~
Clean up the thumbnails cache (will free %s of disk space)
2009-04-24
Küçük resim önbelleğini temizle (%s miktarda alan boşaltılacak)
~
Maximum age for the thumbnail in the cache (days)
2009-04-24
Önbellekteki küçük resimler için en uzun ömür (gün olarak)
~
Maximum size of the thumbnail cache (megabytes)
2009-04-24
Küçük resim önbelleğinin en yüksek boyutu (megabyte olarak)
~
Thumbnails Settings
2009-04-24
Küçük Resim Ayarları
~
You can do all kinds of tasks with scripts. You can drag and drop from File Manager. 'Scripts' will be added to the context menu.
2009-04-24
Betiklerle her türlü görevi gerçekleştirebilirsiniz. Dosya Yöneticisinden sürükleyip bırakabilirsiniz. "Betikler" sağ tık menüsüne eklenecek.
~
Maximum age for the thumbnail in the cache (days)
2009-04-24
Önbellekteki önizlemeler için en uzun ömür (gün olarak)
~
Thumbnails Settings
2009-04-24
Önizleme Ayarları
~
Maximum size of the thumbnail cache (megabytes)
2009-04-24
Önizleme önbelleğinin en yüksek boyutu (megabyte olarak)
~
Clean Kernel
2009-04-24
Çekirdeği Temizle
~
Free up disk space by removing unneeded packages and cleaning the package download cache.
2009-04-24
Gerek duyulmayan paketleri silerek ve paket indirme önbelleğini temizleyerek disk alanı açın.
~
Clean up Failed!
2009-04-24
Temizleme Hatalı!
~
%d package selected to remove
%d packages selected to remove
2009-04-24
Kaldırılmak için %d paketi seçildi
~
Canceled by user!
2009-04-24
Kullanıcı tarafından iptal edildi!
~
%s of space will be freed
2009-04-24
%s kadarlık alan boşaltılacak.
~
<b>%s</b> Take %s of disk space
2009-04-24
<b>%s</b> Disk alanının %s kadarını al.
~
Cleaning Package Config
2009-04-24
Paket Yapılandırması Temizleniyor
~
Templates path is wrong! The current path is point to "%s". Please reset it to a folder under your Home Folder.
2009-04-24
Şablonlar yolu yanlış! Mevcut yol şurayı gösteriyor. "%s" . Lütfen Başlangıç Klasörünüzdeki bir klasöre tekrar ayarlayın.
~
Templates path is still wrong, Please reset it!
2009-04-24
Şablonlar yolu hala yanlış! Lütfen tekrar ayarlayın!
~
Allow TCP Connections (Remote Desktop Connect)
2009-04-24
TCP Bağlantılarına İzin ver (Uzak Masaüstü Bağlantısı)
~
Here you can freely manage your document templates. You can add files as templates by dragging them onto this window. You can create new documents based on these templates from the Nautilus right-click menu.
2009-04-24
Burada belge şablonlarınızı özgürce yönetebilirsiniz. Dosyalarınızı bu pencereye sürükleyerek onları şablon olarak ekleyebilirsiniz. Nautilus sağ-tık menüsünden bu şablonları temel alarak yeni dökümanlar yaratabilirsiniz.
~
To enable the compositing feature of metacity, you should manually disable Visual Effects in "Appearance".
2009-04-24
Metacity'nin masaüstü oluşturma özelliğini etkinleştirmek için, "Görünüm" den Görsel Efektleri elle devre dışı bırakmalısınız.
~
Use "Home Folder" as desktop (Logout for changes to take effect)
2009-04-24
Masaüstü olarak "Başlangıç Klasörü" nü kullan. (Değişikliklerin etkili olması için oturumu kapatın)
~
By configuring keyboard shortcuts, you can access your favourite applications instantly. Enter the application's command and set the desired shortcut keys.
2009-04-24
Klavye kısayollarını yapılandırarak, favori uygulamalarınıza anında erişebilirsiniz. Uygulamanın komutunu girin ve istediğiniz kısayol tuşlarını ayarlayın.
~
Only show filetypes with an associated application
2009-04-24
Sadece bir uygulamayla ilişkilendirilmiş dosya türlerini göster
~
Here you can manage which application will open which filetypes.
2009-04-24
Hangi uygulamanın hangi dosya türlerini açacağını burada ayarlayabilirsiniz.
~
Gwibber (Daily Version)
2009-04-24
Gwibber (Günlük Sürüm)
~
Avant Window Navigator (Unstable Version)
2009-04-24
Avant Window Navigator (Kararsız Sürüm)
~
Gnome Global Menu
2009-04-24
Gnome Global Menu
~
Ubuntu Tweak (Unstable Version)
2009-04-24
Ubuntu Tweak (Kararsız Sürüm)
~
After every release of Ubuntu there comes a feature freeze. This means only applications with bug-fixes get into the repository. By using third-party DEB repositories, you can always keep up-to-date with the latest version. After adding these repositories, locate and install them using Add/Remove.
2009-04-24
Ubuntu'nun her sürümüyle yeni bir özellik gelir. Bu, sadece bug onarımı yapılmış uygulamaların depoya girdiği anlamına gelir. Üçüncü-taraf DEB depolarını kullanarak, her zaman son versiyonla güncel kalabilirsiniz. Bu depoları ekledikten sonra, Ekle/Kaldır kullanarak bulun ve kurun.
~
Update successful!
2009-04-24
Güncelleştirme Başarılı!
~
You can change the paths of the default folders here. Don't change the location of your desktop folder unless you know what you are doing.
2009-04-24
Varsayılan klasörlerin yolunu burada değiştirebilirsiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız masaüstü klasörünüzün yolunu değiştirmeyin.
~
Open the files of type "%s" with:
2009-04-24
"%s" türünde dosyaları bununla aç:
~
The target "%s" already exists!
2009-04-24
"%s" hedefi zaten var!
~
Here you can manage what programs get started when you login. You can hide items from view by selecting and clicking "Remove" To permanently delete an item, right-click and press "Delete".
2009-04-24
Burada oturum açtığınızda hangi programların çalışacağını ayarlayabilirsiniz. Öğeleri görünümden saklamak için seçip "Sil" e tıklayabilirsiniz Bir öğeyi kalıcı olarak silmek için, sağ tıklayıp "Sil" e basın
~
A simple but more effecient method for finding and installing popular packages than the default Add/Remove.
2009-04-24
Popüler paketleri bulmak ve kurmak için varsayılan Ekle/Kaldır'dan daha basit ve etkili bir yöntem.
~
The file "%s" already exists!
2009-04-24
"%s" dosyası zaten var!
~
The folder "%s" already exists!
2009-04-24
"%s" klasörü zaten var!
5.
Please select a target (files or folders).
2009-04-24
Lütfen bir hedef seçin (dosyalar ya da klasörler)
44.
Tweak otherwise hidden settings.
2009-04-24
Diğer gizli ayarları değiştir.
46.
Easily install up-to-date versions of many applications.
2009-04-24
Bir çok uygulamanın kolayca kurulan güncel sürümleri
47.
Configure file templates and shortcut scripts for easy access to common tasks.
2009-04-24
Sık kullanılan görevlere kolay erişim için dosya şablonlarını ve kısayol betiklerini yapılandır.
59.
_Donate
2009-04-24
_Bağış Yap
110.
Update Successful!
2009-04-24
Güncelleştirme Başarılı!
169.
You can submit your sources to the server for other people to use.
2009-04-24
Diğer insanların kullanması için kaynaklarınızı sunucuya gönderebilirsiniz.
173.
Enter the title of the source, e.g. "Ubuntu Official Repostory"
2009-04-24
Kaynağın başlığını girin, örn. "Ubuntu Resmi Deposu"