Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
~
Allow access to location:
2013-12-11
Sta toegang tot locatie toe:
~
All documents, saved games, settings, and other items will be permanently deleted from this phone.
2013-12-11
Alle documenten, opgeslagen spelletjes, instellingen en andere items zullen definitief verwijderd worden van deze telefoon.
~
Phone won’t sleep during calls or video playback.
2013-12-10
Telefoon gaat niet over naar sluimermodus tijdens gesprekken of afspelen van audo.
~
Put the phone to sleep when it is not in use:
2013-12-10
Schakel over naar sleep-modus indien GSM niet gebruikt wordt:
~
Lock the phone when it's not in use:
2013-12-10
Vergrendel de GSM indien niet in gebruik
~
Accurate location detection requires GPS and/or Wi-Fi.
2013-12-10
U hebt GPS en/of Wifi nodig voor een correcte locatiebepaling
~
Shorter times are more secure. Phone won't lock during calls or video playback.
2013-12-10
Kortere sessies zijn veiliger. De telefoon blokkeert niet tijdens gesprekken of het afspelen van video.
~
GPS
2013-12-10
GPS
4.
Software licenses
2013-12-10
Software-licenties
19.
Used by Ubuntu
2013-12-10
Door Ubuntu gebruikt
21.
Audio
2013-12-10
Geluid
22.
Pictures
2013-12-10
Afbeeldingen
23.
Other files
2013-12-10
Andere bestanden
24.
Used by apps
2013-12-10
Gebruikt door applicaties
25.
Total storage
2013-12-10
Totale opslag
26.
Free space
2013-12-10
Vrije ruimte
27.
By name
2013-12-10
Naam
28.
By size
2013-12-10
Grootte
32.
None
2013-12-10
Geen
42.
Regulatory info
2013-12-10
Regelgevende info
47.
Automatically
2013-12-10
Automatisch
48.
Manually
2013-12-10
Handmatig
58.
Cancel
2013-12-10
Annuleer
59.
Set
2013-12-10
Instellen
64.
Keyboard layouts
2013-12-10
Toetsenbordindelingen
65.
Current layouts:
2013-12-10
Huidige layouts:
66.
All layouts available:
2013-12-10
Alle beschikbare layouts
67.
Spell checking
2013-12-10
Spellingscontrole
69.
All languages available:
2013-12-10
Alle beschikbare talen
70.
Language & Text
2013-12-10
Taal & tekst
77.
Turns on Shift to capitalize the first letter of each sentence.
2013-12-10
Zet Shift aan om de eerste letter van iedere zin in hoofdletter te zetten.
86.
Display language
2013-12-10
Geef taal weer
87.
Confirm
2013-12-10
Bevestigen
105.
Mouse
2013-12-10
Muis
173.
After %1 minute
After %1 minutes
2013-12-10
After %1 minuut
After %1 minuten
176.
Battery
2013-12-10
Batterij
177.
%1 second ago
%1 seconds ago
2013-12-10
%1 seconde geleden
%1 seconden geleden
178.
%1 minute ago
%1 minutes ago
2013-12-10
%1 minuut geleden
%1 minuten geleden
179.
%1 hour ago
%1 hours ago
2013-12-10
%1 uur geleden
%1 uren geleden
180.
Charge level
2013-12-10
Laadniveau
181.
%1%
2013-12-10
%1%
184.
Charging now
2013-12-10
Aan het opladen
185.
Last full charge
2013-12-10
Laatste complete herlaadbeurt
186.
Fully charged
2013-12-10
Volledig opgeladen
187.
Ways to reduce battery use:
2013-12-10
Methodes om batterijverbruik te verminderen:
193.
Wi-Fi
2013-12-10
Wifi
194.
Bluetooth
2013-12-10
Bluetooth
224.
Background
2013-12-10
Achtergrond
251.
Disconnect
2013-12-10
Verbinding verbreken
266.
Name
2013-12-10
Naam