Translations by Muhammet Kara

Muhammet Kara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
~
Manage system services or other units
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya diğer birimlerini yönet
~
Authentication is required to set or unset system and service manager environment variables.
2020-12-16
Sistem ve hizmet yöneticisi ortam değişkenlerini ayarlamak ya da kaldırmak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
~
Authentication is required to manage system services or other units.
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya diğer birimlerini yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
~
Set or unset system and service manager environment variables
2020-12-16
Sistem ve hizmet yöneticisi ortam değişkenlerini ayarla ya da kaldır
~
Authentication is required to manage system services or other units.
2016-09-04
Sistem servislerini veya diğer birimlerini yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
~
Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup interface.
2016-09-04
Kurulum arayüzünü önyüklemek için ürün yazılımının belirtilmesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
~
Import a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını içe aktar
~
Lock or unlock active sessions
2016-09-04
Aktif oturumları kilitle ya da kilidini aç
~
Allow indication to the firmware to boot to setup interface
2016-09-04
Kurulum arayüzünü önyüklemek için ürün yazılımının belirtilmesine izin ver
~
Export a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını dışa aktar
~
Manage system services or other units
2016-09-04
Sistem servislerini veya diğer birimlerini yönet
~
Authentication is required to import a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını içe aktarmak için kimlik doğrulaması gereklidir
~
Manage local virtual machine and container images
2016-09-04
Yerel sanal makine ve kapsayıcı kalıplarını yönet
~
Authentication is required to manage local virtual machine and container images.
2016-09-04
Yerel sanal makineler ve kapsayıcı kalıplarını yönetmek için kimlik doğrulaması gereklidir.
~
Manage local virtual machines and containers
2016-09-04
Yerel sanal makineleri ve kapsayıcıları yönet
~
Authentication is required to set or unset system and service manager environment variables.
2016-09-04
Sistem ve servis yöneticisi ortam değişkenlerini ayarlamak ya da kaldırmak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
~
Authentication is required to lock or unlock active sessions.
2016-09-04
Aktif oturumları kilitlemek ve bunların kilidini açmak için kimlik doğrulaması gereklidir.
~
Authentication is required to manage local virtual machines and containers.
2016-09-04
Yerel sanal makineleri ve kapsayıcıları yönetmek için kimlik doğrulaması gereklidir.
~
Authentication is required for managing active sessions, users and seats.
2016-09-04
Aktif oturumları, kullanıcıları ve yuvaları yönetmek için kimlik doğrulaması gereklidir.
~
Set or unset system and service manager environment variables
2016-09-04
Sistem ve servis yöneticisi ortam değişkenlerini ayarla ya da kaldır
~
Authentication is required to export a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını dışa aktarmak için kimlik doğrulaması gereklidir
~
Authentication is required to log into a local container.
2016-09-04
Yerel kapsayıcıda oturum açmak için kimlik doğrulaması gereklidir.
~
Manage active sessions, users and seats
2016-09-04
Aktif oturumları, kullanıcıları ve yuvaları yönet
1.
Send passphrase back to system
2016-09-04
Sisteme parolayı geri gönder
2.
Authentication is required to send the entered passphrase back to the system.
2016-09-04
Sisteme parolayı geri göndermek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
5.
Manage system service or unit files
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya birim dosyalarını yönet
2016-09-04
Sistem servislerini veya birim dosyalarını yönet
6.
Authentication is required to manage system service or unit files.
2020-12-16
Sistem hizmetlerini veya birim dosyalarını yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
2016-09-04
Sistem servislerini veya birim dosyalarını yönetmek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
7.
Reload the systemd state
2016-09-04
systemd durumunu yeniden yükle
8.
Authentication is required to reload the systemd state.
2016-09-04
systemd durumunu yeniden yüklemek kimlik doğrulaması gerektiriyor.
9.
Set host name
2016-09-04
Makine adını ayarla
10.
Authentication is required to set the local host name.
2016-09-04
Yerel makine adını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
11.
Set static host name
2016-09-04
Statik makine adı ayarla
12.
Authentication is required to set the statically configured local host name, as well as the pretty host name.
2016-09-04
Statik olarak yapılandırılmış konak makine adını ve yerel makine adını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
13.
Set machine information
2016-09-04
Makine bilgisini ayarla
14.
Authentication is required to set local machine information.
2016-09-04
Yerel makine bilgisini ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
15.
Download a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını indir
16.
Authentication is required to download a VM or container image
2016-09-04
Bir SM ya da kapsayıcı kalıbını indirmek için kimlik doğrulaması gereklidir
17.
Set system locale
2016-09-04
Sistem yerelini ayarla
18.
Authentication is required to set the system locale.
2016-09-04
Sistem yerelini ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
19.
Set system keyboard settings
2016-09-04
Sistem klavye ayarlarını ayarla
20.
Authentication is required to set the system keyboard settings.
2016-09-04
Sistem klavye ayarlarını ayarlamak kimlik doğrulaması gerektiriyor.
21.
Allow applications to inhibit system shutdown
2016-09-04
Uygulamaların sistemin kapanmasına engel olmasına izin ver
22.
Authentication is required for an application to inhibit system shutdown.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin kapanmasına engel olması için kimlik doğrulaması gereklidir.
23.
Allow applications to delay system shutdown
2020-12-16
Uygulamaların sistemin kapanmasını ertelemesine izin ver
2016-09-04
Uygulamaların sistemin kapanmasını geciktirmelerine izin ver
24.
Authentication is required for an application to delay system shutdown.
2020-12-16
Bir uygulamanın sistemin kapanmasını ertelemesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
2016-09-04
Bir uygulamanın sistemin kapanmasını geciktirmesi için kimlik doğrulaması gereklidir.
25.
Allow applications to inhibit system sleep
2020-12-16
Uygulamaların sistemin uykuya geçmesini engellemesine izin ver