Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 520 results
1.
%s [options]

COMMANDS:
-h, --help Show this help
--version Show version
--dump-conf Dump default configuration
--dump-modules Dump list of available modules
--dump-resample-methods Dump available resample methods
--cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments
--start Start the daemon if it is not running
-k --kill Kill a running daemon
--check Check for a running daemon (only returns exit code)

OPTIONS:
--system[=BOOL] Run as system-wide instance
-D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup
--fail[=BOOL] Quit when startup fails
--high-priority[=BOOL] Try to set high nice level
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Create a PID file
--no-cpu-limit[=BOOL] Do not install CPU load limiter on
platforms that support it.
--disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.

STARTUP SCRIPT:
-L, --load="MODULE ARGUMENTS" Load the specified plugin module with
the specified argument
-F, --file=FILENAME Run the specified script
-C Open a command line on the running TTY
after startup

-n Don't load default script file
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
%s [valg]

KOMMANDOER:
-h, --help Vis denne hjelpeteksten
--version Vis versjon
--dump-conf Skriv ut standardinnstillinger
--dump-modules Vis tilgjengelige moduler
--dump-resample-methods Vis tilgjengelige re-samplingsmetoder
--cleanup-shm Rydd opp foreldede delte minnesegmenter
--start Start bakgrunnstjeneste hvis den ikke kjører allerede
-k --kill Drep bakgrunnstjeneste
--check Kontroller om bakgrunnstjeneste kjører (gir kun en avslutningskode)

VALG:
--system[=BOOL] Kjør som instans som gjelder hele systemet
-D, --daemonize[=BOOL] Legg i bakgrunnen etter oppstart
--fail[=BOOL] Avslutt når oppstart mislykkes
--high-priority[=BOOL] Prøv å bruke et høyt prioritetsnivå («nice»)
(bare tilgjengelig for brukeren root, SUID eller
med økt RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Prøv å slå på sanntidsplanlegging
(bare tilgjengelig for brukeren root, SUID eller
med økt RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Avvis brukerstyrt inn- og utlasting av
moduler etter oppstart
--disallow-exit[=BOOL] Avvis brukerstyrt avslutning
--exit-idle-time=SEK Avslutt bakgrunnstjeneste når den er inaktiv og
valgt antall SEKunder er passert
--scache-idle-time=SEk Last ut autolastede stykker når tjenesten er inaktiv og
valgt antall SEKunder er passert
--log-level[=NIVÅ] Øk eller juster deltaljNIVÅ
-v --verbose Øk detaljnivå
--log-target={auto,syslog,stderr,file:STI,newfile:STI}
Velg målfil for logg
--log-meta[=BOOL] Ta med kodeposisjon i loggmeldinger
--log-time[=BOOL] Ta med tidsstempel i loggmeldinger
--log-backtrace=RAMMER Ta med en tilbakesporing i loggmeldinger
-p, --dl-search-path=STI Endre søkesti for dynamisk delte objekter (tillegg)
--resample-method=METODE Bruk valgt re-samplingsMETODE
(Se «--dump-resample-methods» for
gyldige verdier)
--use-pid-file[=BOOL] Lag en PID-fil
--no-cpu-limit[=BOOL] Ikke begrens CPU-belastning på
plattformer som støtter det.
--disable-shm[=BOOL] Slå av støtte for delt minne.

OPPSTARTSSKRIPT:
-L, --load="MODULARGUMENTER" Last inn valgt tilleggsmodul med
valgt argument
-F, --file=FILNAVN Kjør valgt skript
-C Åpne en kommandolinje på gjeldende TTY etter oppstart

-n Ikke last inn standard skriptfil
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../src/daemon/cmdline.c:111
2.
--daemonize expects boolean argument
valget «--daemonize» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--daemonize» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:246
3.
--fail expects boolean argument
valget «--fail» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--fail» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:254
4.
--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of debug, info, notice, warn, error).
valget «--log-level» må brukes med et loggnivå-argument (et tall mellom 0 og 4 eller en av verdiene «debug», «info», «notice», «warn», «error»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--log-level» forventar loggnivå-argument (anten eit tal frå 0 til 4 eller «debug», «info», «notice», «warn» eller «error»)
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:265
5.
--high-priority expects boolean argument
valget «--high-priority» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--high-priority» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:277
6.
--realtime expects boolean argument
valget «--realtime» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--realtime» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:285
7.
--disallow-module-loading expects boolean argument
valget «--disallow-module-loading» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--disallow-module-loading» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:293
8.
--disallow-exit expects boolean argument
valget «--disallow-exit» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--disallow-exit» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:301
9.
--use-pid-file expects boolean argument
valget «--use-pid-file» må brukes med et boolsk argument
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
«--use-pid-file» forventar boolsk argument
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:309
10.
Invalid log target: use either 'syslog', 'journal','stderr' or 'auto' or a valid file name 'file:<path>', 'newfile:<path>'.
Ugyldig mål. Bruk enten «syslog», «journal»,«stderr», «auto» eller et gyldig filnavn («file:<sti>», «newfile:<sti>»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Suggestions:
Ugyldig loggmål: Bruk anten «syslog», «journal», «stderr», «auto» eller eit gyldig filnamn på forma «file:<adresse>» eller «newfile:<adresse>».
Norwegian Nynorsk pulseaudio in Ubuntu RTM 15.04 package "pulseaudio" by Karl Ove Hufthammer
Located in src/daemon/cmdline.c:328
110 of 520 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ari Börde Kröyer, Espen Krømke, Jonas Braathen, Kjetil Birkeland Moe, Svein Tore, Terje Andre Arnøy, efikkan, Åka Sikrom.