Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 145 results
4.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
11.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
31.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha interromput la connexió de xarxa.
32.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN s'ha aturat de manera inesperada.
33.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN ha retornat una configuració no vàlida.
34.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha acabat el temps d'espera de l'intent de connexió.
35.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN no s'ha iniciat en el temps establert.
36.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN.
37.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha trobat cap secret VPN vàlid.
38.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè els secrets VPN no són vàlids.
39.
The VPN connection '%s' failed.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s».
46.
VPN Connection Failed
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN
47.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN. %s
48.
The VPN connection '%s' failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s». %s
49.
device not ready (firmware missing)
2011-05-18
el dispositiu no està preparat (manca el microprogramari)
50.
device not ready
2011-05-18
el dispositiu no està preparat
59.
Networking disabled
2011-05-18
S'ha inhabilitat la gestió de xarxes
60.
Enable _Networking
2011-05-18
Habilita la gestió de _xarxes
64.
Enable N_otifications
2011-05-18
Habilita les n_otificacions
78.
Network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa «%s» és activa
82.
VPN connection '%s' active
2011-05-18
La connexió VPN «%s» és activa
109.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PUK no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
110.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PIN no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
142.
roaming
2011-05-18
itinerància
151.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
156.
802.11 WiFi (%s)
2011-05-18
Wi-Fi 802.11 (%s)
160.
General
2011-05-18
General
168.
IPv4
2011-05-18
IPv4
169.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
171.
Broadcast Address:
2011-05-18
Adreça de difusió:
172.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
177.
Ternary DNS:
2011-05-18
DNS terciari:
179.
Ignored
2011-05-18
Ignorada
187.
Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc. Copyright © 2005-2008 Novell, Inc. and many other community contributors and translators
2011-05-18
Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc. Copyright © 2005-2008 Novell, Inc. i molts col·laboradors i traductors voluntaris
188.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
2011-05-18
Miniaplicació per a l'àrea de notificació per gestionar els dispositius i les connexions de xarxa.
192.
A password is required to connect to '%s'.
2011-05-18
Cal que introduïu una contrasenya per connectar-vos a «%s».
199.
SIM PUK unlock required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
200.
SIM PUK Unlock Required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
201.
The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be used.
2011-05-18
Cal el codi PUK de la SIM per poder utilitzar el dispositiu de banda ampla mòbil «%s».
202.
PUK code:
2011-05-18
Codi PUK:
203.
New PIN code:
2011-05-18
Codi PIN nou:
204.
Re-enter new PIN code:
2011-05-18
Torneu a introduir el codi PIN nou:
205.
Show PIN/PUK codes
2011-05-18
Mostra els codis PIN/PUK
206.
IP addresses identify your computer on the network. Click the "Add" button to add an IP address.
2011-05-18
Les adreces IP identifiquen el vostre ordinador a la xarxa. Feu clic al botó «Afegeix» per afegir una adreça IP.
209.
If enabled, this connection will never be used as the default network connection.
2011-05-18
Si s'habilita, aquesta connexió no s'utilitzarà mai com a connexió de xarxa predeterminada.
246.
Failed to update connection secrets due to an unknown error.
2011-05-18
No s'han pogut actualitzar els secrets de la connexió degut a un error desconegut.
252.
Twisted Pair (TP)
2011-05-18
Parell creuat (TP)
253.
Attachment Unit Interface (AUI)
2011-05-18
Connector Attachment Unit Interface (AUI)
254.
BNC
2011-05-18
Connector BNC