Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1357 results
~
_Generate a password
2013-04-08
_Genera una contrasenya
~
Beep on Caps and Num Lock
2013-04-08
Fes un avís sonor quan s'utilitzi Bloq Núm i Bloq Majús
~
C_ontinue
2013-04-08
C_ontinua
~
Not good enough
2013-04-08
No és suficientment bona
~
Tip: Enterprise domain or realm name
2013-04-08
Consell: domini corporatiu o nom del regne
~
High Contrast
2013-04-08
Alt contrast
~
On Screen Keyboard
2013-04-08
Teclat en pantalla
~
_Local Account
2013-04-08
Compte _local
~
Generate a password
2013-04-08
Genera una contrasenya
~
Add account
2013-04-08
Afegeix un compte
~
Enable by Keyboard
2013-04-08
Habilita per teclat
~
_Login Name
2013-04-08
_Nom d'entrada
~
Zoom
2013-04-08
Ampliació
~
Large Text
2013-04-08
Text gran
~
Software
2013-04-08
Programari
~
_Interface
2013-04-08
_Interfície
~
Mirrored Displays
2013-04-08
Pantalles duplicades
~
Search for network printers or filter result
2013-04-08
Cerca impressores de xarxa o filtra els resultats
~
Switch Modes
2012-03-19
Modes de commutació
~
Failed to apply configuration: %s
2012-03-19
No s'ha pogut aplicar la configuració: %s
~
Mouse Settings
2012-03-19
Paràmetres del ratolí
~
Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen Reader;text;font;size;AccessX;Sticky Keys;Slow Keys;Bounce Keys;Mouse Keys;
2012-03-19
Teclat;Ratolí;a11y;Accessibilitat;Contrast;Zoom;Lector de pantalla;text;lletra;mida;AccessX;Tecles enganxoses;Tecles lentes;Tecles de salt;Tecles del ratolí;
~
Flash the window title
2011-09-27
Parpelleja el títol de la finestra
~
Small
2011-09-27
Petita
~
Normal
2011-09-27
Normal
~
Large
2011-09-27
Gran
~
The username must only consist of: ➣ letters from the English alphabet ➣ digits ➣ any of the characters '.', '-' and '_'
2011-09-27
El nom d'usuari només ha de consistir en: ➣ lletres de l'alfabet anglès ➣ dígits ➣ qualsevol dels caràcters «.», «-» i «_»
~
Install Updates
2011-09-27
Instal·la les actualitzacions
~
Larger
2011-09-27
Més gran
~
Manufacturer:
2011-09-27
Fabricant:
~
Device type:
2011-09-27
Tipus de dispositiu:
~
Model:
2011-09-27
Model:
~
Switch between AM and PM.
2011-09-27
Commuta entre AM i PM.
~
Set the time one minute back.
2011-09-27
Estableix l'hora un minut endarrere.
~
_Region:
2011-09-27
_Regió:
~
_Default
2011-09-27
_Per defecte
~
Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields.
2011-09-27
Els fitxers d'imatges es poden arrossegar a aquesta finestra per completar automàticament els camps de sobre.
~
Flash the entire screen
2011-09-27
Parpelleja la pantalla sencera
~
_City:
2011-09-27
_Ciutat:
~
AM/PM
2011-09-27
AM/PM
~
System Up-To-Date
2011-09-27
Sistema actualitzat
~
Checking for Updates
2011-09-27
S'està comprovant si hi ha actualitzacions
~
Set the time one hour back.
2011-09-27
Estableix l'hora una hora endarrere.
~
Set the time one hour ahead.
2011-09-27
Estableix l'hora una hora endavant.
~
Set the time one minute ahead.
2011-09-27
Estableix l'hora un minut endavant.
~
_Network Time
2011-09-27
_Hora de la xarxa
~
Acc_eptance delay:
2011-09-27
Retard d'acc_eptació:
~
Hover Click
2011-05-21
Clic en mantenir
~
125%
2011-05-21
125%
~
GOK
2011-05-21
GOK