Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 258 results
1.
Package %s version %s has an unmet dep:
2006-03-20
Pakken %s versjon %s har et uinnfridd avhengighetsforhold:
2.
Total package names:
2010-09-07
Antall pakkenavn:
2008-08-20
Plassmengde pakkenavn:
3.
Total package structures:
2010-09-07
Antall pakkestrukturer:
4.
Normal packages:
2006-03-20
Vanlige pakker:
5.
Pure virtual packages:
2006-03-20
Rent virtuelle pakker:
6.
Single virtual packages:
2006-03-20
Enkle virtuelle pakker:
7.
Mixed virtual packages:
2006-03-20
Sammensatte virtuelle pakker:
8.
Missing:
2006-03-20
Mangler:
9.
Total distinct versions:
2006-03-20
Antall unike versjoner:
10.
Total distinct descriptions:
2008-08-20
Antall unike beskrivelser:
11.
Total dependencies:
2006-03-20
Antall avhengighetsforhold:
12.
Total ver/file relations:
2006-03-20
Antall forhold versjon/fil:
13.
Total Desc/File relations:
2008-08-20
Antall forhold beskrivelse/fil:
2006-08-23
Antall forhold versjon/fil:
2006-08-23
Antall forhold versjon/fil:
14.
Total Provides mappings:
2006-03-20
Antall tilbudte tilknyttinger:
15.
Total globbed strings:
2006-03-20
Antall utvidede strenger:
16.
Total dependency version space:
2006-03-20
Total plass for avhengighetsforhold/versjoner:
17.
Total slack space:
2006-03-20
Plass brukt av slark:
18.
Total space accounted for:
2006-03-20
Samlet mengde redegjort plass:
19.
Package file %s is out of sync.
2006-03-20
Pakkefila %s er ikke oppdatert.
20.
No packages found
2006-03-20
Fant ingen pakker
21.
You must give at least one search pattern
2010-09-07
Du må oppgi minst ett søkemønster
23.
Unable to locate package %s
2006-03-20
Klarer ikke å finne pakken %s
24.
Package files:
2006-03-20
Pakkefiler:
25.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2006-03-20
Mellomlageret er ikke oppdatert, kan ikke kryssreferere til en pakkefil
26.
Pinned packages:
2006-03-20
Låste pakker:
27.
(not found)
2006-03-20
(ikke funnet)
28.
Installed:
2006-03-20
Installert:
29.
Candidate:
2006-03-20
Kandidat:
30.
(none)
2006-03-20
(ingen)
31.
Package pin:
2006-03-20
Pakke låst til:
32.
Version table:
2006-03-20
Versjonstabell:
35.
Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'
2010-09-07
Oppgi et navn for disken, for eksempel «Debian 5.0.3 Disk 1»
36.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2007-06-19
Sett inn en disk i lagringsenheten og trykk Enter
2006-03-20
Bytte av media: sett inn CD-en som er merket «%s» i «%s» og trykk «Enter»
37.
Failed to mount '%s' to '%s'
2010-09-07
Klarte ikke montere «%s» på «%s»
38.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2008-01-16
Gjenta denne prosessen for resten av CD-ene i ditt sett.
39.
Arguments not in pairs
2006-03-20
Ikke parvise argumenter
40.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2008-12-29
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Kommandoer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
41.
%s not a valid DEB package.
2006-03-20
%s er ikke en gyldig debianpakke.
42.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...] apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om innstillinger og maler fra debianpakker. Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -t Lag en midlertidig mappe -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
43.
Unable to write to %s
2006-03-20
Kan ikke skrive til %s
44.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2006-03-20
Kan ikke fastslå debconf-versjonen. Er debconf installert?
45.
Package extension list is too long
2006-03-20
Lista over pakkeutvidelser er for lang