Browsing Albanian translation

103 of 323 results
103.
After updating your package information, the essential package '%s' could not be located. This may be because you have no official mirrors listed in your software sources, or because of excessive load on the mirror you are using. See /etc/apt/sources.list for the current list of configured software sources.
In the case of an overloaded mirror, you may want to try the upgrade again later.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Pas përditësimit të informacionit të paketave tuaja, paketa thelbësore '%s' nuk mund të gjendet. Kjo mund të jetë sepse ju nuk keni burime zyrtare të listuara në burimet tuaja të programeve, ose për shkak të ngarkesës së madhe në burimin që ju po përdorni. Shikoni /etc/apt/sources.list për listën e tanishme të burimeve të konfiguruara të programeve.
Në rast se një burim është i mbingarkuar, ju mund të provoni ta përsërisni përditësimin më vonë.
Suggested by Vilson Gjeci on 2013-03-08
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:1968
103 of 323 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.