Ubuntu Packaging Guide

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 786 results
1.
autopkgtest: Automatic testing for packages
autopkgtest: Automatisk testning av paket
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-23
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:3
2.
The `DEP 8 specification`_ defines how automatic testing can very easily be integrated into packages. To integrate a test into a package, all you need to do is:
'DEP 8-specifikationen' definierar hur automatisk testning väldigt enkelt kan integreras i paketen. För att integrera ett test i ett paket, behöver du bara göra:
Translated by Joachim Johansson on 2013-07-14
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-18
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:5
3.
add the following to the Source section in ``debian/control``::
Lägg till följande till sektionen Source i ``debian/control``::
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-31
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:9
4.
add a file called ``debian/tests/control`` which specifies the requirements for the testbed,
Lägg till en fil med namnet ``debian/tests/control`` som specificerar kraven för testunderlaget.
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-31
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:13
5.
add the tests in ``debian/tests/``.
Lägg till testerna i ''debian/tests/''.
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-23
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:15
6.
Testbed requirements
Kraven för testunderlaget
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-31
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:19
7.
In ``debian/tests/control`` you specify what to expect from the testbed. So for example you list all the required packages for the tests, if the testbed gets broken during the build or if ``root`` permissions are required. The `DEP 8 specification`_ lists all available options.
I "debian/tests/control" specificerar du vad du förväntar dig från testbänken. Du kan till exempel ange alla de paket som krävs för testet, om testbänken går sönder under bygget, eller om root-privilegier krävs. 'DEP 8-specifikationen' listar alla tillgängliga alternativ.
Translated by Joachim Johansson on 2013-07-14
Reviewed by Peter Ahlgren on 2013-07-18
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:21
8.
Below we are having a look at the ``glib2.0`` source package. In a very simple case the file would look like this::
Nedan tar vi en titt på källkodspaketet för ``glib2.0``. I ett väldigt enkelt fall skulle filen se ut så här::
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-31
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:26
9.
For the test in ``debian/tests/build`` this would ensure that the packages ``libglib2.0-dev`` and ``build-essential`` are installed.
För testet i ``debian/tests/build`` skulle detta säkerställa att paketen ``libglib2.0-dev`` och ``build-essential`` är installerade.
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-31
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:32
10.
You can use ``@`` in the ``Depends`` line to indicate that you want all the packages installed which are built by the source package in question.
Du kan använda ``@`` på raden ``Depends`` för att indikera att du vill ha alla paket installerade som är byggda av källpaketet i fråga.
Translated by Peter Ahlgren on 2013-05-31
Reviewed by Joachim Johansson on 2013-07-14
Located in ../ubuntu-packaging-guide/auto-pkg-test.rst:35
110 of 786 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Holbach, Dmitry Shachnev, Joachim Johansson, Peter Ahlgren.