Browsing Vietnamese translation

5 of 1861 results
5.
name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as Unity, \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE}, to name a few.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Môi trường Desktop}, description={Một thuật ngữ chung để mô tả loại \acronym{GUI} giúp cho con người có thể tương tác được với máy tính. Có rất nhiều Môi trường Desktop khác nhau để làm việc như là Unity, \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} và \acronym{LXDE}, ...}
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :34
5 of 1861 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.