Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 1861 results
1.
name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Dostopna točka}, description={Naprava, ki omogoča brezžično povezavo s krajevnim omrežjem preko Wi-Fi, Bluetooth itn.}, plural={dostopno točko}
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2013-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :11
2.
name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={aplet}, description={Majhen program, ki se izvaja na pultu. Apleti zagotavljajo uporabne zmožnosti, kot so začenjanje programa, ogled ure ali dostop do glavnega menija programa.}
Translated by Damir Jerovšek on 2013-05-27
Reviewed by Dražen Matešić on 2013-11-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :17
3.
name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 500 staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Canonical}, description={Canonical, finančni podpornik operacijskega sistema Ubuntu, ponuja podporo za sistem Ubuntu. Za tekoče razvijanje sistema Ubuntu in preverjanje vseh prostovoljnih prispevkov je zadolženih preko 500 plačanih uslužbencev po celem svetu. Če želite izvedeti več o Canonicalu, obiščite \url{http://www.canonical.com}.}
Translated by Andrej Znidarsic on 2013-04-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
4.
name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} ali vmesnik ukazne vrstice je drugo ime za \gls{terminal}.}
Translated by Andrej Znidarsic on 2013-04-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :29
5.
name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as Unity, \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE}, to name a few.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={namizno okolje}, description={Splošen izraz za opis vmesnika \acronym{GUI}, preko katerega se ljudje sporazumevajo z računalnikom. Obstaja več različnih namiznih okolij, kot so na primer Unity, \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} in \acronym{LXDE}.}, plural={namizna okolja}
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2014-04-16
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :34
6.
name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} pomeni \emph{Dinamičen protokol nastavitve gostitelja}, ki ga \gls{server} \acronym{DHCP} uporablja za samodejno dodeljevanje naslova \acronym{IP}.}
Translated by Andrej Znidarsic on 2013-04-27
Reviewed by Dražen Matešić on 2013-11-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
7.
name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={klicna povezava}, description={O klicni povezavi govorimo, če se vaš računalnik z modemom poveže s ponudnikom Internetnih storitev preko telefonske linije.}
Translated by Andrej Znidarsic on 2013-04-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :44
8.
name={distribution}, description={A distribution is a collection of software that is already compiled and configured ready to be installed. Ubuntu is an example of a distribution.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={distribucija}, description={Distribucija je zbirka programov, ki so že kodno prevedeni in pripravljeni na namestitev. Primer distribucije je Ubuntu.}, plural={distribucije}
Translated and reviewed by Dražen Matešić on 2013-11-11
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :49
9.
name={dual-booting}, description={Dual-booting is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected, your computer will boot into whichever operating system you chose at the boot menu. The term dual-booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={dvojni zagon}, description={Dvojni zagon pomeni, da lahko uporabnik iz zagonskega menija izbere enega od dveh trenutno nameščenih operacijskih sistemov. Računalnik se bo po izbiri zagnal v operacijski sistem, izbran v zagonskem meniju. Dvojni zagon se pogosto uporablja splošno in se lahko nanaša na izbiro med zagonom več kot dveh operacijskih sistemov.}
Translated by Andrej Znidarsic on 2013-04-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :55
10.
name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={šifriranje}, description={Šifriranje je varnostna zmožnost, ki drugim preprečuje ogled vsebine vaših datotek in/ali trdih diskov. Pred ogledom je treba datoteke odšifrirati z geslom.}
Translated by Denis_Ubuntu on 2013-04-27
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :59
110 of 1861 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Mernik, Andrej Znidarsic, Carsten Gerlach, Damir Jerovšek, Denis_Ubuntu, Dražen Matešić, Kevin Godby, Klemen Košir, Martin Božič, Martin Srebotnjak, Miha Merkun, Primoz Princic, Sasa Batistic, Zan Dobersek, grofaty, helter.