Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 1861 results
1.
name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Punkt Dostępowy}, description={urządzenie pozwalające na bezprzewodowe połączenie z lokalną siecią za pomocą Wi-Fi, Bluetooth, itd.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :11
2.
name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={aplet}, description={Mały program, który uruchamia się w /gls{panelu}. Aplety dostarczają użytecznych funkcji, takich jak uruchamianie programu, przeglądanie czasu, lub uzyskiwanie dostępu do głównego menu aplikacji.}
Translated by marcin1111111111 on 2013-09-21
Reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :17
3.
name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 500 staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Canonical}, description={Canonical, finansowy sponsor Ubuntu, dostarczający wsparcia dla systemu. Posiada ponad 500 członków na całym świecie, gwarantujących stabilność fundamentów systemu, jak również sprawdzających i zatwierdzających pracę wolontariuszy. By dowiedzieć się więcej o Canonical, odwiedź stronę \url{http://www.canonical.com}.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
4.
name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} lub interfejs wiersza poleceń jest inną nazwą dla \gls{terminala}.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :29
5.
name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as Unity, \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE}, to name a few.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
(no translation yet)
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :34
6.
name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} oznacza \emph{protokół dynamicznej konfiguracji węzłów}. Jest używany przez \gls{serwer} \acronym{DHCP} do automatycznego przypisywania adresów \acronym{IP} komputerom w sieci.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
7.
name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={połączenie telefoniczne}, description={Do czynienia z połączeniem telefonicznym mamy wtedy, gdy komputer korzysta z modemu do połączenia z \gls{ISP} poprzez linię telefoniczną.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :44
8.
name={distribution}, description={A distribution is a collection of software that is already compiled and configured ready to be installed. Ubuntu is an example of a distribution.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={distrybucja}, description={Dystrybucja to zbiór skompilowanych i skonfigurowanych programów gotowych do instalacji. Ubuntu, Ubuntu Server czy Ubuntu Studio to przykłady dystrybucji.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :49
9.
name={dual-booting}, description={Dual-booting is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected, your computer will boot into whichever operating system you chose at the boot menu. The term dual-booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={dual-booting}, description={Dual-booting to możliwość wyboru jednego z kilku zainstalowanych na komputerze systemów operacyjnych. Po włączeniu komputera użytkownik wybiera z listy pożądany system, a w przypadku braku reakcji uruchamiany jest domyślny. Dual-booting wbrew swojej nazwie pozwala na wybór spośród większej ilości systemów niż tylko dwa.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :55
10.
name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={szyfrowanie}, description={Szyfrowanie to środek bezpieczeństwa chroniący przed niepowołanym dostępem czy przeglądaniem zawartości plików i twardych dysków, które muszą być najpierw odszyfrowane hasłem.}
Translated and reviewed by GTriderXC on 2013-09-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :59
110 of 1861 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Maćkowiak, Adam Zastróżny, Adrian Nowak, Antoni Kudelski, BlessJah, EsmD, EwelinaMS, GTriderXC, Grzegorz Śliwiński, Leon Miklosik, Maciej Bęcławski, Maciej Domański, Marcin Pianka, Marcin Romańczuk, MatCheW, Michal, Michal Predotka, Piotr, Piotr Szcześniak, Radosław Piotrowski, Rafał Cieślak, Rafał Szalecki, Thomas Kozakiewicz, Tomasz 'Zen' Napierala, Tomek Bobrowicz, gonzunio, marcin1111111111, spunky.