Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 1944 results
1.
name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Accesspoint}, description={Een apparaat dat zorgt voor een draadloze verbinding met een lokaal netwerk via wifi, Bluetooth, enz.}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :11
2.
name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={applet}, description={Een applet is een klein programma dat op een \gls{panel} geplaatst kan worden. Applets vervullen allerlei belangrijke taken zoals het starten van programma's, het weergeven van de klok en het toegang verlenen tot het hoofdmenu van toepassingen.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :17
3.
name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 500 staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Canonical}, description={Canonical, de financier van Ubuntu, biedt ondersteuning voor de kern van het Ubuntusysteem. Er werken wereldwijd meer dan 500 medewerkers die ervoor zorgen dat de basis van het besturingssysteem stabiel is; ook controleren zij al het werk dat ingediend wordt door vrijwilligers. Als u meer wilt weten over Canonical, ga naar \url{http://www.canonical.com}.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
4.
name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} of command-line interface is een andere naam voor de \gls{terminal}.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :29
5.
name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE}, to name a few.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={werkomgeving}, description={Een algemene term om een grafische interface te beschrijven waarmee mensen met computers communiceren. Er zijn veel werkomgevingen, waaronder \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} en \acronym{LXDE}, om er maar een paar te noemen.}, plural={werkomgevingen}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :34
6.
name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} staat voor \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, en wordt gebruikt door een \acronym{DHCP}-\gls{server} om computers op een netwerk automatisch een \acronym{IP}-adres toe te wijzen.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
7.
name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={inbelverbinding}, description={Bij een inbelverbinding maakt uw computer gebruik van een modem en uw telefoonlijn om met een \gls{ISP} te verbinden.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :44
8.
name={distribution}, description={A distribution is a collection of software that is already compiled and configured ready to be installed. Ubuntu is an example of a distribution.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={distributie}, description={Een distributie is een verzameling software die reeds is samengesteld en geconfigureerd, klaar om geïnstalleerd te worden. Ubuntu is een voorbeeld van een distributie.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :49
9.
name={dual-booting}, description={Dual-booting is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected, your computer will boot into whichever operating system you chose at the boot menu. The term dual-booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={dual-booten}, description={dual-booten is het proces waarbij u via een opstartmenu één van de twee verschillende besturingssystemen die op uw computer geïnstalleerd zijn kunt kiezen. Na het selecteren zal uw computer opstarten met het besturingssysteem dat u in het opstartmenu gekozen heeft. De term dual-booten is algemeen, en kan ook verwijzen naar startkeuze uit meer dan twee besturingssystemen.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :55
10.
name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={encryption}, description={Encryptie is een veiligheidsmaatregel die voorkomt dat anderen toegang tot uw bestanden en/of de harde schijf krijgen, of de inhoud ervan kunnen bekijken. De bestanden moeten eerst ontcijferd worden via uw wachtwoord.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :59
110 of 1944 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Balaam's Miracle, Bert de Bruijn, CeesSluis, Daan Middendorp, Daniël H., Emiel Beinema, Erik, Gwijde, Hannie Dumoleyn, Hannie Dumoleyn, Jan Reitsma, Jasper van Zijp, Jeroen, Jeroen Baten, Jochem, Justin, Kenneth Venken, Letatcest, Luc van der Zandt, Mark Van den Borre, Noah Pluimers, Redmar, Ruben Verweij, StevenA, Theo ter Horst, Thomas van der Burgt, Ubuntu4life, UndiFineD, rob, ubuntu user, vanadium, willem van gansen.