Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 1859 results
1.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={Een applet is een klein programma dat op een \gls{panel} geplaatst kan worden. Applets vervullen allerlei belangrijke taken zoals het starten van programma's, het weergeven van de klok en het toegang verlenen tot het hoofdmenu van toepassingen.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
2.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Access Point}{name={Accesspoint}, description={Een apparaat dat zorgt voor een draadloze verbinding met een lokaal netwerk via Wi-Fi, Bluetooth, enz.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :15
3.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 500 staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, de financier van Ubuntu, biedt ondersteuning voor de kern van het Ubuntusysteem. Er werken wereldwijd meer dan 500 medewerkers die ervoor zorgen dat de basis van het besturingssysteem stabiel is; ook controleren zij al het werk dat ingediend wordt door vrijwilligers. Als u meer wilt weten over Canonical, ga naar \url{http://www.canonical.com}.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
4.
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} of command-line interface is een andere naam voor de \gls{terminal}.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
5.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={Het (doorgaans) knipperende blokje of verticale streepje dat aangeeft waar tekst zal verschijnen als u begint te typen. U kunt de cursor met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord verplaatsen in een \gls{terminal} of andere toepassing met tekstinvoer.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
6.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryptie is een veiligheidsmaatregel die voorkomt dat anderen toegang tot uw bestanden en/of de harde schijf krijgen, of de inhoud ervan kunnen bekijken. De bestanden moeten eerst ontcijferd worden via uw wachtwoord.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :31
7.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE}, to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={werkomgeving}, description={Een algemene term om een grafische interface te beschrijven waarmee mensen met computers communiceren. Er zijn veel werkomgevingen, waaronder \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} en \acronym{LXDE}, om er maar een paar te noemen.}, plural={werkomgevingen}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :35
8.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} staat voor \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, en wordt gebruikt door een \acronym{DHCP}-\gls{server} om computers op een netwerk automatisch een \acronym{IP}-adres toe te wijzen.}}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
9.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dialup connection}{name={inbelverbinding}, description={Bij een inbelverbinding maakt uw computer gebruik van een modem en uw telefoonlijn om met een \gls{ISP} te verbinden.}}
Translated by Anco van Voskuilen
Reviewed by Redmar
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
10.
\newglossaryentry{distribution}{name={distribution}, description={A distribution is a collection of software that is already compiled and configured ready to be installed. Ubuntu is an example of a distribution.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{distribution}{name={distributie}, description={Een distributie is een verzameling software die reeds is samengesteld en geconfigureerd, klaar om geïnstalleerd te worden. Ubuntu is een voorbeeld van een distributie.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :47
110 of 1859 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anco van Voskuilen, Bert de Bruijn, Carsten Gerlach, CeesSluis, Daan Middendorp, Daniël H., Emiel Beinema, Erik, Gwijde, Hannie Dumoleyn, Hannie Dumoleyn, Jan Reitsma, Jeroen, Jeroen Baten, Jochem, Jorrit Van Driessche, Jurgen Gaeremyn, Justin, Kenneth Venken, Letatcest, Luc van der Zandt, Mark Van den Borre, Noah Pluimers, Rachid, Redmar, Ruben Verweij, StevenA, Theo ter Horst, Thomas van der Burgt, Ubuntu4life, UndiFineD, Wouter Vandenneucker, iGadget, rob, ubuntu user, vanadium, willem van gansen.