Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
1120 of 1850 results
11.
\newglossaryentry{distribution}{name={distribution}, description={A \gls{distribution} is a collection of software that is already compiled and configured ready to be installed. Ubuntu is an example of a distribution.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{distribution}{name={distribucija}, description={ \gls{distribution} je zbirka programov, ki so že kodno prevedeni in pripravljeni na namestitev. Primer distribucije je Ubuntu.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-09-06
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :48
12.
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dual-booting}, description={\gls{dual-booting} is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected your computer will then boot into whichever operating system you chose at the boot menu. Dual booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dvojni zagon}, description={\gls{dual-booting} pomeni, da lahko uporabnik iz zagonskega menija izbere enega od dveh trenutno nameščenih operacijskih sistemov. Računalnik se bo po izbiri zagnal v operacijski sistem, izbran v zagonskem meniju. Dvojni zagon se pogosto uporablja splošno in se lahko nanaša na izbiro med zagonom več kot dveh operacijskih sistemov.}}
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2012-09-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :53
13.
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Ethernet port}, description={An Ethernet port is what an Ethernet cable is plugged into when you are using a \gls{wired connection}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Vrata Ethernet}, description={V vrata Eternet se priklopi kabel Eternet ob uporabi \glspl{wired connection}.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-09-06
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :56
14.
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (which once stood for \acronym{GNU} Network Object Model Environment) is the default desktop environment used in Ubuntu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} je privzeto namizno okolje, ki se uporablja v Ubuntuju.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-07-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :60
15.
\newglossaryentry{GUI}{name={\acronym{GUI}}, description={The \acronym{GUI} (which stands for Graphical User Interface) is a type of user interface that allows humans to interact with the computer using graphics and images rather than just text.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{GUI}{name={\acronym{GUI}}, description={ \acronym{GUI} (kar pomeni Graphical User Interface oz. grafični uporabniški vmesnik) je vmesnik, ki ljudem poleg besedila omogoča uporabo računalnika tudi z grafiko in slikami.}}
Translated and reviewed by Denis_Ubuntu on 2012-07-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :64
16.
\newglossaryentry{ISP}{name={\acronym{ISP}}, description={\acronym{ISP} stands for \emph{Internet Service Provider}, an \acronym{ISP} is a company that provides you with your Internet connection.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{ISP}{name={\acronym{ISP}}, description={\acronym{ISP} pomeni \emph{Ponudnik internetnih storitev}. \acronym{ISP} je podjetje, ki vam zagotavlja internetno povezavo.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-07-09
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :68
17.
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={A kernel is the central portion of a Unix-based operating system, responsible for running applications, processes, and providing security for the core components.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{kernel}{name={jedro}, description={Jedro je osrednji del na Unixu temelječih operacijskih sistemov in je odgovorno za zagon programov, opravil ter zagotavljanje varnosti glavnih sestavnih delov.}}
Translated by Denis_Ubuntu on 2013-04-18
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-26
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :73
18.
\newglossaryentry{Live CD}{name={Live CD}, description={A \gls{Live CD} allows you to try out an operating system before you actually install it, this is useful for testing your hardware, diagnosing problems and recovering your system.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Live CD}{name={Živi CD}, description={\gls{Live CD} vam omogoča preizkus operacijskega sistema preden ga namestite. To je uporabno za preizkus strojne opreme, diagnozo težav in obnovitev sistema.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-08-31
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :78
19.
\newglossaryentry{LTS}{name={\acronym{LTS}}, description={\acronym{LTS} stands for long-term support and is a type of Ubuntu release that is officially supported for far longer than the standard releases.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{LTS}{name={\acronym{LTS}}, description={\acronym{LTS} pomeni dolgotrajna podpora. To je vrsta izdaje Ubuntu, ki je uradno podprta dlje kot običajne izdaje.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-07-09
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :80
20.
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{maximize}}, description={When you maximize an application in Ubuntu it will fill the whole desktop, excluding the panels.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{razpenjanje}}, description={Ko razpnete program v Ubuntuju, bo zapolnil ves prostor, razen pultov.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-07-09
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :83
1120 of 1850 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Mernik, Andrej Znidarsic, Carsten Gerlach, Damir Jerovšek, Denis_Ubuntu, Dražen Matešić, Klemen Košir, Martin Božič, Martin Srebotnjak, Primoz Princic, Sasa Batistic, grofaty.