Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 1850 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
TRANSLATORS: do not translate this
TRANSLATORS: do not translate this
type: Plain text
\providecommand{\polang}{sl}\providecommand{\printscreen}{screen}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-08-14
Located in ubuntu-manual.tex:4
2.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={aplet}, description={Majhen program, ki se izvaja na \gls{panel}. Apleti zagotavljajo uporabne zmožnosti, kot so zaganjanje programa, ogled časa ali dostop do glavnega menija programa.}}
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2013-01-25
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
3.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Access Point}{name={Dostopna točka}, description={Naprava, ki omogoča brezžično povezavo s krajevnim omrežjem preko Wi-Fi, Bluetooth, itd.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-07-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :15
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, finančni podpornik operacijskega sistema Ubuntu, ponuja podporo za sistem Ubuntu. Za tekoče razvijanje sistema Ubuntu in preverjanje vseh prostovoljnih prispevkov je zadolženih preko 310 plačanih uslužbencev po celem svetu. Če želite izvedeti več o Canonicalu, obiščite \url{http://www.canonical.com}.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-08-31
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} ali vmesnik ukazne vrstice je drugo ime za \gls{terminal}.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-07-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
6.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={vrivnik}, description={(Običajno) utripajoč kvadrat ali navpična črta, ki vam pove, kje se bo pojavilo besedilo, ko začnete tipkati. Premaknete ga lahko s smernimi tipkami na \gls{prompt} tipkovnice v programu \gls{terminal} ali drugemu programu za vnos besedila.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-09-06
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{encryption}{name={šifriranje}, description={Šifriranje je varnostna zmožnost, ki drugim preprečuje ogled vsebine vaših datotek in/ali trdih diskov. Pred ogledom je treba datoteke odšifrirati z vašim geslom.}}
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2012-09-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :31
8.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={namizno okolje}, description={Splošen izraz za opis vmesnika \acronym{GUI}, preko katerega se ljudje sporazumevajo z računalnikom. Obstaja več različnih namiznih okolij, kot so na primer \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} in \acronym{LXDE}.}, plural={namizna okolja}}
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2012-09-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :36
9.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} pomeni \emph{Dinamičen protokol nastavitve gostitelja}, ki ga \gls{server} \acronym{DHCP} uporablja za samodejno dodeljevanje naslova \acronym{IP}.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-09-06
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
10.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dialup connection}{name={klicna povezava}, description={O klicni povezavi govorimo, če se vaš računalnik z modemom poveže s ponudnikom Internetnih storitev preko telefonske linije.}}
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic on 2012-08-30
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
110 of 1850 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Mernik, Andrej Znidarsic, Carsten Gerlach, Damir Jerovšek, Denis_Ubuntu, Dražen Matešić, Klemen Košir, Martin Božič, Martin Srebotnjak, Primoz Princic, Sasa Batistic, grofaty.