Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
110 of 1850 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
TRANSLATORS: do not translate this
TRANSLATORS: do not translate this
type: Plain text
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
Translated and reviewed by Vlad Paul Paval on 2013-01-04
Located in ubuntu-manual.tex:4
2.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={O miniaplicație care rulează într-un \gls{panou}. Miniaplicațiile pun la dispoziție funcții folositoare, precum pornirea unui program, afișarea datei și a orei sau accesarea meniului unei aplicații.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
3.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Punct de acces}{name={Punct de acces}, description={Un dispozitiv care permite o conexiune fără fir la o rețea locală, folosind Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :15
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, compania care susține financiar Ubuntu, furnizează asistența pentru baza sistemului Ubuntu. Are peste 310 angajați în toată lumea, care asigură stabilitatea fundației pe care este construit sistemul de operare, și care verifică rezultatele muncii depuse de contribuitorii voluntari. Dacă doriți să aflați mai multe despre Canonical, vizitați \url{http://www.canonical.com}.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{ILC}{name={\acronym{ILC}}, description={\acronym{ILC} sau interfața liniei de comandă este un alt nume pentru \gls{terminal}.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
6.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={(De regulă) pătrățelul sau linia verticală afișate cu intermitență (clipitoare) utilizate pentru a vă arăta unde va apărea textul când îl introduceți de la tastatură. În \gls{prompterul} unui \gls{terminal} sau în alte aplicații bazate pe introducerea de text puteți să deplasați acest cursor cu ajutorul tastelor săgeți de pe tastatură.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{criptare}{name={criptare}, description={Criptarea este o măsură de securitate, care previne accesarea și vizualizarea, de către alții, a conținutului filelor și/sau a discurilor; fișierele trebuie să fie mai întâi decriptate folosind parola dumneavoastră.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :31
8.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{mediu de lucru}{name={mediu de lucru}, description={Un termen generic pentru a descrie \acronym{GUI}, o interfată grafică prin care oamenii pot interacționa cu calculatoarele. Există multe medii de lucru, cum ar fi \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} și \acronym{LXDE}, ca să numin doar câteva.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :36
9.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} înseamnă \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, acesta este utilizat de un \gls{server} \acronym{DHCP} pentru a atribui automat calculatoarelor dintr-o rețea o adresă \acronym{IP}}}
Translated and reviewed by Vlad Paul Paval on 2013-01-01
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
10.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{conexiune dial-up}{name={conexiune dial-up}, description={O conexiune dial-up este o modalitate de conectare printr-un modem la un \gls{ISP} folosind linia telefonică.}}
Translated and reviewed by Marian Vasile on 2013-01-02
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
110 of 1850 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alin Andrei, Anca-Diana Barbulescu, Costin Obilescu, Drago S., George Dumitrescu, Istrate Sebastian, Marian Vasile, Radu Cotescu, Veet Moha, Vlad Paul Paval.