Browsing Hungarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Hungarian guidelines.
110 of 1850 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
TRANSLATORS: do not translate this
TRANSLATORS: do not translate this
type: Plain text
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ubuntu-manual.tex:4
2.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={kisalkalmazás}, description={A \gls{panel} által futtatott program. A kisalkalmazások olyan hasznos funkciókat látnak el, mint egy program indítása, az idő ellenőrzése vagy egy alkalmazás főmenüjének elérése.}}
Translated by Norbert Moldován on 2012-07-03
Reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
3.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Access Point}{name={hozzáférési pont}, description={Egy eszköz, mely lehetővé teszi a helyi hálózatra való csatlakozást Wi-Fi, Bluetooth vagy egyéb technológiák segítségével.}}
Translated by Norbert Moldován on 2012-07-03
Reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :15
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={A Canonical – az Ubuntu pénzügyi hátterét biztosító cég – támogatást nyújt az alap Ubuntu rendszerhez. Több, mint 310 fizetett alkalmazottja van világszerte, akik biztosítják, hogy az operációs rendszer magja stabil legyen, valamint ellenőrzik az önkéntes hozzájárulók munkáit. Ha többet szeretne tudni a Canonicalról, látogassa meg a \url{http://www.canonical.com} webhelyet.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={A \acronym{CLI} vagy parancssoros felület a \gls{terminál} másik neve.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
6.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={kurzor}, description={Az (általában) villogó négyzet vagy függőleges vonal, amely a gépeléskor megjelenő szöveg helyét jelzi. A nyílbillentyűkkel mozgathatja a billentyűzet \gls{promptot} a \gls{terminálban} vagy más szövegbeviteli alkalmazásban.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{encryption}{name={titkosítás}, description={A titkosítás egy biztonsági intézkedés, amely megakadályoz másokat az Ön fájljai és/vagy háttértárainak elérésében és megjelenítésében. A fájlokat megjelenítés előtt vissza kell fejteni az Ön jelszavával.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :31
8.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={asztali környezet}, description={Általános kifejezés egy \acronym{GUI} leírására, amelyen keresztül kezelni lehet a számítógépet. Számos asztali környezet létezik, mint például a \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} és \acronym{LXDE}.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :36
9.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={A \acronym{DHCP} a \emph{Dynamic Host Configuration Protocol} rövidítése, a \acronym{DHCP} \gls{kiszolgálók} ennek használatával rendelnek a hálózat számítógépeihez automatikusan \acronym{IP} címet.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
10.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dialup connection}{name={betárcsázós kapcsolat}, description={Betárcsázós kapcsolatnak nevezzük azt a kapcsolatot, amikor számítógépe modem használatával, telefonvonalon kapcsolódik az \gls{ISP}-hez.}}
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2012-07-04
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
110 of 1850 results

This translation is managed by Ubuntu Hungarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Baloo79, Botka Peter, Gabor Kelemen, Gyorgyi Molnar, Gábor Udvari, Hajnalka Torma, Horváth Zoltán, Luciferko, Norbert Moldován, Richard Somlói, Robert Roth, Tamas Börzeczki, eNeL, Úr Balázs.