Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
264273 of 1863 results
264.
\warning{Unity comes in two versions\dash \emph{Unity 2D} and \emph{Unity 3D}. By default, Ubuntu installs the \emph{Unity 3D} interface. This interface is a graphic intensive desktop interface allowing for smooth transitions, stacking icons in the Launcher, and transparent utility and shell windows, to name a few features. \emph{Unity 2D} is a less-graphic-intensive shell interface\dash equal in comparsion to its ``big brother''. \emph{Unity 2D} is available as an additional download. Although the two variants of Unity may show slight differences in the ``look and feel'' of the desktop, Unity does not impact the functionality of the application or utility being displayed. The details of how Unity came to replace GNOME, features of the Unity interface, and how to install both types, can be found by searching \emph{Unity user interface} at \url{http://en.wikipedia.org}}.
type: document
\warning{Unity kent twee verschillende versies\dash \emph{Unity 2D} en \emph{Unity 3D}. Standaard installeert Ubuntu de \emph{Unity 3D}-werkomgeving. Deze werkomgeving is een grafisch intensieve werkomgeving waarmee vloeiende overgangen, pictogrammen stapelen in de Starter, en doorzichtige hulptoepassings- en terminalvensters mogelijk zijn, om maar een paar mogelijkheden te noemen. \emph{Unity 2D} is een grafisch minder intensieve werkomgeving\dash in vergelijking met zijn ``grote broer''. \emph{Unity 2D} is beschikbaar als een aparte download. Hoewel de twee versies van Unity kleine verschillen kunnen hebben in het ``uiterlijk en gedrag'' van het bureaublad, wordt de functionaliteit van Unity om een toepassing of hulptoepassing weer te geven niet beïnvloed. De details waarom Unity Gnome heeft vervangen, de mogelijkheden van de Unity-werkomgeving, en hoe u beide types kunt installeren, kunt u vinden door te zoeken op \url{https://wiki.ubuntu.com/Unity}.}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./ubuntu-desktop/ubuntu-desktop.tex :44
265.
The Desktop Background
type: subsection{#2}
De bureaubladachtergrond
Translated by rob
Reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/unity.tex :23
266.
desktop!background
type: index{#1}
bureaublad!achtergrond
Translated and reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/unity.tex :27
267.
Below the menu bar is an image that covers the entire desktop. This is the default desktop background, or wallpaper, belonging to the default Ubuntu 12.04 theme known as \emph{Ambiance.} To learn more about customizing your desktop (including changing your background), see the section on \seclink{sec:customizing-desktop} below.
type: document
Onder de menubalk bevindt zich een afbeelding die het hele bureaublad bedekt. Dit is de standaardbureaubladachtergrond, of wallpaper, die behoort tot het standaard Ubuntu 12.04 thema bekend als \emph{Ambiance}. Zie voor meer informatie over het aanpassen van uw bureaublad (inclusief het wijzigen van de achtergrond), de sectie over \seclink{sec:customizing-desktop} hieronder.
Translated and reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/ubuntu-desktop.tex :48
268.
The Menu Bar
type: subsection{#2}
De menubalk
Translated and reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/unity.tex :34
269.
desktop!menu bar
type: index{#1}
bureaublad!menubalk
Translated and reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/unity.tex :38
270.
The menu bar incorporates common functions used in Ubuntu 12.04. The icons on the far-right of the menu bar are called the \emph{indicator area}. Each installation of Ubuntu may contain slightly different types and quantities of icons based on a number of factors, including type of hardware and available on-board accessories. The most common indicators are (starting from the left): \marginnote{For more about: \begin{itemize} \item the \application{Messaging Indicator} see \seclink{sec:micro-blogging}; \item the \application{Network Indicator} see \seclink{sec:getting-online}; \item the \application{Session Indicator} see \seclink{sec:session-options}. \end{itemize}}
type: document
De menubalk in Ubuntu 12.04 bevat diverse algemene functies. Het gebied met de pictogrammen aan de rechterkant van de menubalk wordt het \emph{indicatorengebied} genoemd. Elke installatie van Ubuntu kan een verschillend aantal en verschillende soorten pictogrammen hebben, afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hardware en de beschikbare accessoires op uw computer. De meest voorkomende indicatoren zijn (vanaf de linkerkant): \marginnote{Voor meer info over: \begin{itemize} \item het \application{Berichtenmenu} zie \seclink{sec:micro-blogging}; \item het \application{Netwerkmenu} zie \seclink{sec:getting-online}; \item het \application{Sessiemenu} zie \seclink{sec:session-options}. \end{itemize}}
Translated by Hannie Dumoleyn
Located in ./ubuntu-desktop/ubuntu-desktop.tex :59
271.
Keyboard indicator
type: item[#1]
Toetsenbordmenu
Translated by rob
Reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/ubuntu-desktop.tex :59
272.
allows you to select the keyboard layout you would like and change your keyboard preferences. \marginnote{The \emph{keyboard indicator} only shows when you have chosen more than one keyboard layout in the keyboard settings during installation.}
type: description
waarin u uw toetsenbordindeling en toetsenbordvoorkeuren kunt instellen. \marginnote{Het \emph{toetsenbordmenu} is alleen zichtbaar wanneer u meer dan één toetsenbordindeling heeft gekozen tijdens de installatie.}
Translated by rob
Reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/ubuntu-desktop.tex :70
273.
[Messaging indicator] incorporates all your \emph{social applications}. From here, you can access your instant messenger client, your email client, your microblogging application, and even \application{UbuntuOne}, your personal cloud!
type: description
[Berichtenmenu] waar u al uw \emph{sociale toepassingen} kunt vinden, waaronder uw chattoepassing, uw e-mailclient, uw microblogtoepassing en zelfs \application{UbuntuOne}, uw persoonlijke cloud!
Translated by rob
Reviewed by rob
Located in ./ubuntu-desktop/ubuntu-desktop.tex :70
264273 of 1863 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anco van Voskuilen, Bert de Bruijn, Carsten Gerlach, CeesSluis, Daan Middendorp, Daniël H., Emiel Beinema, Erik, Gwijde, Hannie Dumoleyn, Hannie Dumoleyn, Jan Reitsma, Jeroen Baten, Jochem, Jorrit Van Driessche, Jurgen Gaeremyn, Justin, Kenneth Venken, Letatcest, Luc van der Zandt, Mark Van den Borre, Noah Pluimers, Rachid, Redmar, Ruben Verweij, StevenA, Theo ter Horst, Thomas van der Burgt, Timo, Ubuntu4life, UndiFineD, Wouter Vandenneucker, iGadget, rob, ubuntu user, vanadium, willem van gansen.