Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
17.
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={A kernel is the central portion of a Unix-based operating system, responsible for running applications, processes, and providing security for the core components.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={Een kernel is het centrale deel van een besturingssysteem dat op Unix is gebaseerd. Het staat in voor het uitvoeren van toepassingen en processen. Verder zorgt het voor de beveiliging van de kerncomponenten.}}
20.
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{maximize}}, description={When you maximize an application in Ubuntu it will fill the whole desktop, excluding the panels.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{maximaliseren}}, description={Wanneer u een toepassing in Ubuntu maximaliseert, zal deze het volledige bureaublad vullen. Enkel de panelen blijven zichtbaar.}}
23.
\newglossaryentry{output}{name={output}, description={The output of a command is any text it displays on the next line after typing a command and pressing enter, \eg, if you type \commandlineapp{pwd} into a terminal and press \keystroke{Enter}, the directory name it displays on the next line is the output.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{output}{name={uitvoer}, description={De uitvoer van een opdracht is alle tekst die wordt weergegeven op de volgende regel na het uitvoeren van die opdracht, \eg, wanneer u \commandlineapp{pwd} typt in een terminal en vervolgens op \keystroke{Enter} drukt, is de weergegeven mapnaam op de volgende regel de uitvoer.}}
25.
\newglossaryentry{panel}{name={panel}, description={A panel is a bar that sits on the edge of your screen. It contains \glspl{applet} which provide useful functions such as running programs, viewing the time, or accessing the main menu.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{panel}{name={paneel}, description={Een paneel is een balk die zich aan de rand van uw scherm bevindt. Het bevat \glspl{applets} die nuttige taken vervullen, zoals het starten van programma's, het weergeven van de tijd, of het hoofdmenu weergeven.}}
26.
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameters are special options that you can use with other commands in the terminal to make that command behave differently, this can make a lot of commands far more useful.}}
2010-07-19
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameters zijn speciale opties die u kunt gebruiken met andere opdrachten in de terminal, om zo die bepaalde opdrachten ander gedrag te laten vertonen, zo kunnen veel opdrachten een pak nuttiger worden.}}
361.
Opening files
2010-07-24
Bestanden openen
431.
Working with Ubuntu
2010-07-19
Werken met Ubuntu
527.
Establishing a wired connection
2010-07-19
Een bekabelde verbinding tot stand brengen
587.
Changing an existing wireless network
2010-07-20
Een bestaand draadloos netwerk veranderen
589.
To edit a saved wireless network connection:
2010-07-20
Een opgeslagen, draadloze netwerkverbinding aanpassen
606.
Finally, click \button{Close} on the \window{Network Connections} window to return to the desktop.
2010-07-20
Klik tot slot op de knop \button{Sluiten) in het venster \window{Netwerkverbindingen} om terug te keren naar het bureaublad.
619.
\screenshot{03-ubuntu-start-firefox.png}{ss:firefox-home-page}{The default Ubuntu home page for the Firefox web browser.}
2010-07-20
\screenshot{03-ubuntu-start-firefox.png}{ss:firefox-home-page}{De standaard Ubuntu-thuispagina voor de Firefox-webbrowser..}
620.
Starting Firefox
2010-07-20
Firefox opstarten
622.
Navigating web pages
2010-07-20
Webpagina's bezoeken
623.
Viewing your homepage
2010-07-20
Uw startpagina bekijken
626.
Navigating to another page
2010-07-20
Naar een andere pagina navigeren
629.
To navigate:
2010-07-20
navigeren: