Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
173182 of 1786 results
173.
\marginnote{Clicking on the underlined ``release notes'' link will open a web page containing any important information regarding the current version of Ubuntu.} To get started, place the Ubuntu \acronym{CD} in your \acronym{CD} drive and restart your computer. Your computer should load Ubuntu from the \acronym{CD}. When you first start from the \acronym{CD}, you will be presented with a screen asking you whether you want to first try out Ubuntu or install it. Select the language you want to view the installer in and click on the \button{Install Ubuntu} button. This will start the installation process.
type: document
\marginnote{Als u klikt op de onderstreepte ``uitgaveopmerkingen''-koppeling, dan wordt er een webpagina geopend met belangrijke informatie over de huidige versie van Ubuntu.} Om aan de slag te gaan moet u de Ubuntu live-\acronym{cd} in uw \acronym{cd}-station plaatsen en de computer opnieuw opstarten. Als het goed is wordt Ubuntu geladen vanaf de \acronym{cd}. Wanneer u voor het eerst start van de \acronym{cd}, dan krijgt u een scherm waarin u gevraagd wordt of u eerst Ubuntu wilt uitproberen of het wilt installeren. Kies de taal waarin u het installeerprogramma wilt hebben en klik op de knop \button{Ubuntu installeren}. Dit zal het installatieproces starten.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :92
174.
If you have an Internet connection, the installer will ask you if you would like to ``Download updates while installing.'' We recommend you do so. The second option, ``Install this third-party software,'' includes the Fluendo MP3 codec, and software required for some wireless hardware. If you are not connected to the Internet, the installer will help you set up a wireless connection.
type: document
Als u internetverbinding heeft, dan vraagt het installatieprogramma u of u ``Updates tijdens installatie downloaden'' wenst. Wij raden u aan dit te doen. De tweede optie, ``Deze software van derden installeren'', bevat de Fluendo MP3 codec, en software die vereist is voor bepaalde draadloos-hardware. Als u niet verbonden bent met het internet, dan helpt het installatieprogramma u bij het instellen van een draadloze verbinding.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :94
175.
The ``Preparing to install Ubuntu'' screen will also let you know if you have enough disk space and if you are connected to a power source (in case you are installing Ubuntu on a laptop running on battery). Once you have selected your choices, click \button{Continue}.
type: document
In het scherm ``Ubuntu-installatie voorbereiden'' krijgt u ook te zien of u genoeg schijfruimte heeft en of u aangesloten bent op een voedingsbron (ingeval u Ubuntu installeert op een laptop die op de accu werkt. Klik nadat u uw keuzes gemaakt heeft op \button{Doorgaan}.
Translated by Hannie Dumoleyn on 2012-11-10
Located in ./installation/installation.tex :107
176.
Internet connection
type: subsection{#2}
Internetverbinding
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :116
177.
If you are not connected to the Internet, the installer will ask you to choose a wireless network (if available). \marginnote{We recommend that you connect during install, though updates and third-party software can be installed after installation.}
type: document
Als u niet verbonden bent met het internet, dan zal het installatieprogramma u vragen een draadloos netwerk (indien beschikbaar) te kiezen. \marginnote{wij raden u aan verbinding te maken tijdens de installatie, alhoewel updates en software van derden ook na de installatie geïnstalleerd kunnen worden.}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :114
178.
{Select \radiobutton{Connect to this network}, and then select your network from the list.}
type: enumerate
{Kies \radiobutton{Verbinden met dit netwerk}, en kies daarna uw netwerk uit de lijst.}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :105
179.
If the list does not appear immediately, wait until a triangle/arrow appears next to the network adapter, and then click the arrow to see the available networks.
type: enumerate
Als de lijst niet direct verschijnt, wacht dan totdat er een driehoek/pijl verschijnt bij de netwerkadapter, en klik daarna op de pijl om te zien welke netwerken er beschikbaar zijn.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :116
180.
In the \textfield{Password} field, enter the network \acronym{WEP} or \acronym{WPA} key (if necessary).
type: enumerate
Voer zo nodig in het veld \textfield{Wachtwoord} de netwerksleutel, \acronym{WEP} of \acronym{WPA}, in.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-25
Located in ./installation/installation.tex :116
181.
Click \button{Connect} to continue.
type: enumerate
Klik op \button{Verbinden} om door te gaan.
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-05-04
Located in ./installation/installation.tex :116
182.
\screenshot{01-wireless.png}{ss:Internet-connection}{Set up wireless.}
type: document
\screenshot{01-wireless.png}{ss:Internet-connection}{Draadloos instellen.}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-05-04
Located in ./installation/installation.tex :107
173182 of 1786 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anco van Voskuilen, Bert de Bruijn, Carsten Gerlach, CeesSluis, Daan Middendorp, Daniël H., Emiel Beinema, Erik, Gwijde, Hannie Dumoleyn, Hannie Dumoleyn, Jan Reitsma, Jeroen, Jeroen Baten, Jochem, Jorrit Van Driessche, Justin, Kenneth Venken, Letatcest, Mark Van den Borre, Noah Pluimers, Rachid, Redmar, Ruben Verweij, StevenA, Theo ter Horst, Thomas van der Burgt, Ubuntu4life, UndiFineD, Wouter Vandenneucker, cumulus007, iGadget, rob, vanadium, willem van gansen.