Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 1786 results
1.
\providecommand{\polang}{en}\providecommand{\printscreen}{screen}
TRANSLATORS: do not translate this
TRANSLATORS: do not translate this
type: Plain text
\providecommand{\polang}{en}\providecommand{\printscreen}{screen}
Translated and reviewed by Kenneth Venken on 2010-09-24
Located in main.tex:4
2.
\setmaxscreenshot{screenshots/\polang/02-1104-home.png}
Resize the screenshots using the same scale.  To calculate the scale value, we feed in the widest screenshot.
TRANSLATORS: Do not translate this line!
type: Plain text
\setmaxscreenshot{screenshots/\polang/02-1104-home.png}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-16
Located in main.tex:7
3.
U-bun-tu
type: hyphenation{#1}
U-bun-tu
Translated by Emiel Beinema on 2010-09-14
Reviewed by Kenneth Venken on 2010-09-24
Located in main.tex:11
4.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={Een applet is een klein programma dat op een \gls{panel} geplaatst kan worden. Applets vervullen allerlei belangrijke taken zoals het starten van programma's, het weergeven van de klok en het toegang verlenen tot het hoofdmenu van toepassingen.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-16
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
5.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Access Point}{name={Accesspoint}, description={Een apparaat dat zorgt voor een draadloze verbinding met een lokaal netwerk via Wi-Fi, Bluetooth, enz.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-16
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :15
6.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical geeft financiële steun aan Ubuntu en verzorgt ondersteuning voor de kern van het Ubuntu-systeem. Het heeft wereldwijd 310 betaalde werknemers in dienst, die de basis van het besturingssysteem stabiel houden en door vrijwilligers ingestuurde bijdragen controleren. Ga naar \url{http://www.canonical.com} (Engelstalig) om meer over Canonical te weten te komen.}}
Translated by Redmar on 2010-07-19
Reviewed by Redmar on 2010-08-22
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
7.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={Het (doorgaans) knipperende blokje of verticale streepje dat aangeeft waar tekst zal verschijnen als u begint te typen. U kunt de cursor met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord verplaatsen in een \gls{terminal} of andere toepassing met tekstinvoer.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-16
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
8.
\newglossaryentry{decrypted}{name={decrypted}, description={When you decrypt an encrypted file it becomes \gls{decrypted}, and viewable. Encrypted files on Ubuntu are not recognizable in any language, they are just a string of random numbers and letters until they are \gls{decrypted} using a password.}}
/ Needs update/rewriting. Update to "Encryption" -MarioB
type: Plain text
\newglossaryentry{decrypted}{name={gedecodeerd}, description={Als u een versleuteld bestand ontcijfert wordt het \gls{decrypted}, en kunt u de inhoud bekijken. Versleutelde bestanden binnen Ubuntu zijn niet herkenbaar als tekstbestand, zij bevatten alleen maar een schijnbaar willekeurige reeks cijfers en letters totdat ze met behulp van een wachtwoord \gls{decrypted} worden.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2011-01-13
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :31
9.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={New entry to be completed.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{encryption}{name={versleuteling}, description={New entry to be completed.}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-04-16
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :34
10.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={werkomgeving}, description={Een algemene term om een grafische interface te beschrijven waarmee mensen met computers communiceren. Er zijn veel werkomgevingen, waaronder \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} en \acronym{LXDE}, om er maar een paar te noemen.}, plural={werkomgevingen}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn on 2012-07-07
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :36
110 of 1786 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anco van Voskuilen, Bert de Bruijn, Carsten Gerlach, CeesSluis, Daan Middendorp, Daniël H., Emiel Beinema, Erik, Gwijde, Hannie Dumoleyn, Hannie Dumoleyn, Jan Reitsma, Jeroen, Jeroen Baten, Jochem, Jorrit Van Driessche, Justin, Kenneth Venken, Letatcest, Mark Van den Borre, Noah Pluimers, Rachid, Redmar, Ruben Verweij, StevenA, Theo ter Horst, Thomas van der Burgt, Ubuntu4life, UndiFineD, Wouter Vandenneucker, cumulus007, iGadget, rob, vanadium, willem van gansen.