Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 1647 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}
\providecommand{\polang}{en_US}
Translated by Emiel Beinema
Reviewed by Hannie Dumoleyn
2.
\setmaxscreenshot{screenshots/en/02-blank-desktop.png}
Resize the screenshots using the same scale.  To calculate the scale value, we feed in the widest screenshot.
TRANSLATORS: Do not translate this line!
type: Plain text
\setmaxscreenshot{screenshots/en/02-blank-desktop.png}
Translated by Thomas van der Burgt
Reviewed by Redmar
Located in main.tex:6
3.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={An applet is a small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={Een applet is een klein programma dat op een \gls{panel} geplaatst kan worden. Applets vervullen allerlei belangrijke taken zoals het weergeven van de klok, het starten van programma's en het toegang verlenen tot het hoofdmenu.}}
Translated by Redmar
Reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical geeft financiële steun aan Ubuntu en verzorgt ondersteuning voor de kern van het Ubuntu-systeem. Het heeft wereldwijd 310 betaalde werknemers in dienst, die de basis van het besturingssysteem stabiel houden en door vrijwilligers ingestuurde bijdragen controleren. Ga naar \url{http://www.canonical.com} (Engelstalig) om meer over Canonical te weten te komen.}}
Translated by Redmar
Reviewed by Redmar
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The blinking cursor that appears after the \gls{prompt} in the \gls{terminal} is used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with arrow keys on your keyboard.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={De knipperende cursor die zich achter de \gls{prompt} in de \gls{terminal} bevindt, toont u waar tekst zal verschijnen als u begint te typen. U kunt de cursor verplaatsen met de pijltjestoetsen op uw toetsenbord.}}
Translated by Kenneth Venken
Reviewed by Redmar
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :27
6.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a GUI interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as GNOME, KDE, XFCE and LXDE just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={werkomgeving}, description={Een algemene term om een grafische interface te beschrijven waarmee mensen met computers communiceren. Er zijn veel werkomgevingen, waaronder GNOME, KDE, XFCE en LXDE, om er maar een paar te noemen.}, plural={werkomgevingen}}
Translated and reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an IP address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} staat voor \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, en wordt gebruikt door een \acronym{DHCP}-\gls{server} om computers op een netwerk automatisch een IP-adres toe te wijzen.}}
Translated by ubuntu user
Reviewed by Redmar
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :32
8.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dialup connection}{name={inbelverbinding}, description={Bij een inbelverbinding maakt uw computer gebruik van een modem en uw telefoonlijn om met een \gls{ISP} te verbinden.}}
Translated by Anco van Voskuilen
Reviewed by Redmar
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
9.
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Ethernet port}, description={An Ethernet port is what an Ethernet cable is plugged into when you are using a \gls{wired connection}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Ethernetpoort}, description={Een Ethernetpoort is de poort waarop een Ethernet-kabel is aangesloten wanneer u een \gls{wired connection} gebruikt.}}
Translated and reviewed by Redmar
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :56
10.
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (which once stood for GNU Network Object Model Environment) is the default desktop environment used in Ubuntu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (dat ooit stond voor GNU Network Object Model Environment) is de standaard werkomgeving van Ubuntu.}}
Translated by Redmar
Reviewed by Hannie Dumoleyn
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :44
110 of 1647 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anco van Voskuilen, Bert de Bruijn, CeesSluis, Chester, Daan Middendorp, Daniël H., Dooitze de Jong, Emiel Beinema, Erik, Gwijde, Hannie Dumoleyn, JW, Jan Reitsma, Jeroen Baten, Jochem, Jos, Joshua Schroijen, Justin, Kenneth Venken, Kevin Godby, Letatcest, Martin Beukman, Nathan Gevers, Rachid, Redmar, Ruben Verweij, Steven De Baets, StevenA, Theo ter Horst, Thomas van der Burgt, Ubuntu4life, UndiFineD, Ward Muylaert, Whazor, anna van puijenbroek, iGadget, niek_nijmegen, pgun, rob, ubuntu user, willem van gansen.