Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
110 of 56 results
23.
\newglossaryentry{proprietary}{name={proprietary}, description={Software made by companies that don't release their source code under an open-source license.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{proprietary}{name={nuosavybinė}, description={Programinė įranga, kurią sukūrusios kompanijos neatskleidžia jų programinio kodo pagal atviro kodo licenciją.}}
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-04-19
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :99
62.
While large organizations often find it useful to pay for support services, Shuttleworth has promised that the Ubuntu desktop system will always be free. As of 2010, Ubuntu desktop is installed on nearly 2\% of the world's computers. This equates to millions of users worldwide, and is growing each year.
type: document
Nors didelėms kompanijoms dažnai yra naudinga mokėti už palaikymo paslaugas, tačiau Shuttleworth pažadėjo, kad Ubuntu sistema visada bus nemokama. 2010 metais Ubuntu yra įdiegta beveik 2\% pasaulio kompiuterių. Tai reiškia milijonus naudotojų visame pasaulyje ir kiekvienais metais jų vis daugėja.
Translated and reviewed by Paulius Sladkevičius @ hbee on 2010-05-08
Located in prologue/prologue.tex :57
72.
\textbf{Ubuntu is community based.} That is, Ubuntu is made, developed, and maintained by the community. Because of this, support is probably not available at your local computer store. Thankfully, the Ubuntu community is here to help. There are many articles, guides, and manuals available, as well as users on various Internet forums and Internet relay chat (\acronym{IRC}) rooms that are willing to help out beginners. Additionally, near the end of this guide we include a troubleshooting chapter: \chaplink{ch:troubleshooting}.
type: itemize
\textbf{Ubuntu yra bendruomeninis produktas}. Tai reiškia, kad jis yra bendruomenės sukurtas, tobulinamas ir joje naudojamas. Dėl to vietinėje kompiuterinių prekių parduotuvėje pagalbos greičiausiai nesulauksite. Laimei, bendruomenė visada pasiruošusi pagelbėti. Pradedantieji gali rasti galybę straipsnių, gidų, vadovų, internetinių forumų ir internetinio bendravimo (\smallcaps{IRC}) kanalų. Mes vadove taip pat pridėjome problemų šalinimo skyrių: \chaplink{ch:troubleshooting}.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-04-20
Located in prologue/prologue.tex :81
100.
Once your download is complete you will be left with a file called \emph{ubuntu-10.04-desktop-i386.iso} or similar (\emph{i386} here in the filename refers to the 32-bit version. This will be replaced with \emph{amd64} if you downloaded the 64-bit version instead). This file is a \acronym{CD} image\dash a bit like a ``snapshot'' of the contents of a \acronym{CD}\dash which you will need to burn to a \acronym{CD} disc. To find out how to burn a \acronym{CD} image on your computer, refer to your operating system or manufacturer help. You can also find detailed instructions at \url{https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto}
type: document
Vos tik bus baigtas atsisiuntimas, jūs pamatysite failą pavadinimu \emph{ubuntu-10.04-desktop-i386.iso} (\emph{i386} čia reiškia 32-bit versiją. Jeigu jūs parsisiųsite 64-bit versiją, tada pavadinime matysite \emph{amd64}). Šis failas yra \acronym{CD} atvaizdis\dash \acronym{CD} esančių failų ir specialių nustatymų kopija, kurią jūs galėsite įrašyti į kompaktinį diską. Norėdami išsiaiškinti kaip įrašyti \acronym{CD} atvaizdį, ieškokite instrukcijų naudojamoje operacinėje sistemoje ar kompiuterio gamintojo tinklalapyje. Detalias instrukcijas galite rasti adresu \url{https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto}.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-28
Located in installation/installation.tex :27
102.
\marginnote{You will be required to create a free online account with Launchpad before you can place your \acronym{CD} order. Once you have Ubuntu installed and running, you will need this account again for use with all \textbf{Ubuntu One} services. See \chaplink{ch:default-applications} for more information on Ubuntu One.} Alternatively, a free \acronym{CD} can be ordered from Canonical. This option may be preferred if you don't have access to a \acronym{CD} burner, have limited bandwidth, or a slow Internet connection. There are no shipping costs or other charges when you order an Ubuntu \acronym{CD}. Simply visit \url{http://shipit.ubuntu.com} to request your free Ubuntu Desktop Edition \acronym{CD}.
type: document
\marginnote{Prieš \acronym{CD} užsisakymą jums reikės susikurti nemokamą Launchpad sąskaitą. Kai tik įdiegsite ir paleisite Ubuntu, jums reikės šios sąskaitos norint naudotis visomis \textbf{Ubuntu One} paslaugomis. Daugiau informacijos apie Ubuntu One rasite skyriuje \chaplink{ch:default-applications}.} Kaip alternatyvą, galite užsisakyti nemokamą kompaktinį diską iš Canonical. Šis būdas gali būti tinkamiausias, jei neturite optinio diskų įrašymo įrenginio, ribojamas duomenų srautas arba lėtas interneto ryšys. Užsisakant kompaktinį diską nėra jokių atsiuntimo ar užsakymo mokesčių. Norėdami užsakyti Ubuntu Desktop Edition \acronym{CD} paprasčiausiai aplankykite adresu \url{http://shipit.ubuntu.com}.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-07
Located in ./installation/installation.tex :32
107.
The speed at which your computer can read information from a \acronym{CD} is much slower than reading information from a hard drive. Running Ubuntu from the Live \acronym{CD} also occupies a large portion of your computer's memory, which would usually be available for programs to access when Ubuntu is running from your hard drive. The Live \acronym{CD} experience will therefore feel slightly slower than it does when Ubuntu is actually installed on your computer. However, running Ubuntu from the \acronym{CD} is a great way to test things out and allows you to try the default applications, browse the Internet, and get a general feel for the operating system. It's also useful for checking that your computer hardware works properly in Ubuntu and that there are no major compatibility issues.
type: document
Greitis, kuriuo iš kompaktinio disko nuskaitoma informacija, yra daug kartų mažesnis negu informacijos skaitymo greitis iš kietojo disko. Taip pat, Ubuntu paleidimui iš Live \acronym{CD} reikia nemažai operatyviosios atminties, kuri, jei Ubuntu sistema būtų paleista iš kietojo disko, būtų skirta programoms. Dėl šios priežasties Ubuntu sistema, paleista iš Live \acronym{CD}, yra daug lėtesnė už iš kietojo disko paleistą Ubuntu sistemą. Nepaisant to, Ubuntu paleidimas iš kompaktinio disko yra puikus būdas išbandyti įvairius dalykus: leidžia jums išbandyti pagrindines programas, naršyti internete ir pajusti bendrą naudojimosi šia operacine sistema pojūtį. Tai, taip pat, yra naudingas būdas įsitikinimui ar jūsų kompiuterio aparatinė įranga gerai veikia su Ubuntu operacine sistema ir kad nėra didelių suderinamumo problemų.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-28
Located in ./installation/installation.tex :43
112.
Once Ubuntu is up and running, you will see the default desktop. We will talk more about how to actually use Ubuntu in \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}, but for now feel free to test things out, open some programs, change settings and generally explore\dash any changes you make will not be saved once you exit, so you don't need to worry about accidentally breaking anything.
type: document
Kai Ubuntu pasileis, jūs pamatysite numatytąjį darbastalį. Tiesą sakant, kaip naudotis Ubuntu sistema mes kalbėsime \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop} skyriuje, bet dabar galite testuoti dalykus, paleidinėti programas, keisti nustatymus ir viską tyrinėti\dash visi pakeitimai, kuriuos padarysite, nebus išsaugoti po sistemos išjungimo, todėl jums nereikia rūpintis, kad ką nors sugadinsite.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-29
Located in ./installation/installation.tex :54
137.
\marginnote{Many people installing Ubuntu for the first time are currently using either Windows \acronym{XP}, Windows Vista, Windows 7, or Mac \acronym{OS~X} on their computer. Ubuntu provides you with the option of either \emph{replacing} your existing operating system altogether, or installing Ubuntu alongside your existing system. The latter is called \emph{dual-booting}. Whenever you turn on or restart your computer, you will be given the option to select which operating system you want to use for that session.} Use this option if you want to erase your entire disk. This will delete any existing operating systems that are installed on that disk, such as Windows \acronym{XP}, and install Ubuntu in its place. This option is also useful if you have an empty hard drive, as Ubuntu will automatically create the necessary partitions for you.
type: document
\marginnote{Daugelis pirmą kartą Ubuntu sistemą diegiančių žmonių savo kompiuteriuose naudoja Windows \acronym{XP}, Windows Vista, Windows 7, ar Mac \acronym{OS~X} operacinę sistemą. Ubuntu leidžia jums \emph{pakeisti} egzistuojančią sistemą arba įdiegti Ubuntu šalia jau egzistuojančios sistemos. Toks būdas yra vadinamas \emph{dvejopu paleidimu}. Kiekvieną kartą vos įjungus ar perkrovus kompiuterį jūs galėsite pasirinkti kurią sistemą paleisti tai sesijai.} Naudokite šią parinktį jeigu jūs norite ištrinti visą kietąjį diską (t.y., visą informaciją, esančią jame). Tai ištrins visas įdiegtas operacines sistemas (kaip Windows \acronym{XP} ir t.t.) bei jų vietoje įdiegs Ubuntu. Ši parinktis taip pat naudinga, jeigu turite tuščią kietąjį diską, nes Ubuntu automatiškai sukurs jums visus būtinus skirsnius.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-29
Located in ./installation/installation.tex :109
142.
This option is for more advanced users and is used to create special partitions, or format the hard drive with a filesystem different to the default one. It can also be used to create a separate \texttt{/home} partition. This can be very useful in case you decide to reinstall Ubuntu, as it allows you to format and reinstall the operating system, whilst keeping all your personal files and program settings intact in a separate partition.
type: document
Ši parinktis skirta patyrusiems naudotojams ir yra naudojama specialių skirsnių sukūrimui, kietojo disko formatavimui į kitą failų sistemą. Tai taip pat gali būti panaudota atskiro \texttt{/home} skirsnio sukūrimui. Tai gali labai praversti tuo atveju, jeigu vėliau nuspręstumėte įdiegti Ubuntu iš naujo, nes visi jūsų asmeniniai failai ir programų nustatymai išliktų nepaliesti.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-29
Located in ./installation/installation.tex :117
161.
Ubuntu will log in to your primary account automatically when you start up the computer so you won't have to enter your username and password. This makes your login experience quicker and more convenient, however, if privacy or security are important to you, this option is not recommended. Anyone who can physically access your computer will be able to turn it on and also access your files.
type: document
Kai pajungsite kompiuterį Ubuntu jus prijungs automatiškai be naudotojo ir slaptažodžio prašymo. Tokiu atveju prisijungimas bus greitesnis ir patogesnis, tačiau jeigu jums svarbu privatumas ar duomenų saugumas, tada ši parinktis nėra rekomenduojama. Bet kas, turintis fizinę prieigą prie jūsų kompiuterio, galės paleisti sistemą ir pasiekti jūsų failus.
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-06-30
Located in ./installation/installation.tex :154
110 of 56 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aurimas Fišeras, Deluxer, Gintautas Miliauskas, John Xygonakis, Jonas Geležis, Josh Holland, Jurgita, Mantas Kriaučiūnas, Mantas Zimnickas, Paulius Sladkevičius @ hbee, Simas J, Tomas Valentukevičius, UBUNTUVISION, Vytautas Bačiulis, madrakas, robas.