Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
110 of 1647 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}
\providecommand{\polang}{lt_LT}
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-04-30
2.
\setmaxscreenshot{screenshots/en/02-blank-desktop.png}
Resize the screenshots using the same scale.  To calculate the scale value, we feed in the widest screenshot.
TRANSLATORS: Do not translate this line!
type: Plain text
\setmaxscreenshot{screenshots/en/02-blank-desktop.png}
Translated and reviewed by Paulius Sladkevičius @ hbee on 2010-03-18
Located in main.tex:6
3.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={An applet is a small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={įtaisas}, description={Įtaisas yra nedidelė programa, veikianti \glslink{panel}{skydelyje}. Įtaisai atlieka įvairias naudingas funkcijas, tokias kaip greitas programų paleidimas, tikslus laiko rodymas, priėjimas prie pagrindinio meniu.}, plural={įtaisai}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2011-06-09
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, finansinis Ubuntu užnugaris, teikia bazinės Ubuntu sistemos palaikymą. Kompanijoje dirba virš 310 atlyginimą gaunančių darbuotojų iš viso pasaulio, kurie užtikrina operacinės sistemos stabilumą, taip pat patikrina visą savanorių atliktą darbą. Norėdami sužinoti daugiau apie Canonical, apsilankykite adresu \url{http://www.canonical.com}.}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2011-03-31
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The blinking cursor that appears after the \gls{prompt} in the \gls{terminal} is used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with arrow keys on your keyboard.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={žymeklis}, description={Mirksintis žymeklis, kuris atsiranda \glslink{terminal}{terminale} po \glslink{prompt}{raginimo}, yra skirtas nurodyti vietą, kurioje atsiras įvedamas tekstas. Jį perkelti galite pasinaudodami klaviatūros rodyklių klavišais.}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2011-04-08
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :27
6.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a GUI interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as GNOME, KDE, XFCE and LXDE just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={darbastalio aplinka}, description={Bendras terminas, nusakantis grafinę aplinką, kuria naudodamiesi žmonės sąveikauja su kompiuteriu. Yra daug darbastalio aplinkų; štai keletas iš jų: GNOME, KDE, XFCE ir LXDE.}, plural={darbastalio aplinkos}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2010-06-06
Reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-07-18
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an IP address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} reiškia \emph{Dynamic Host Configuration Protocol} (dinaminis kompiuterio konfigūravimo protokolas) ir yra naudojamas \acronym{DHCP} serveryje (žr.: \gls{server}) automatizuotam IP adresų priskyrimui tinklo kompiuteriams.}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2010-04-19
Reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-07-18
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :32
8.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dialup connection}{name={telefoninis ryšys}, description={Telefoninis ryšys \dash ryšys, kai kompiuteris naudojasi modemu, kuris prisijungia prie \gls{ISP} per telefono liniją.}, plural={telefoniniai ryšiai}}
Translated and reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-10-05
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
9.
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Ethernet port}, description={An Ethernet port is what an Ethernet cable is plugged into when you are using a \gls{wired connection}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={tinklo prievadas}, description={Tinklo prievadas yra vieta į kurią jungiamas tinklo kabelis (kai naudojamas \gls{wired connection}).}, plural={tinklo prievadai}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2011-06-09
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :56
10.
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (which once stood for GNU Network Object Model Environment) is the default desktop environment used in Ubuntu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (GNU Network Object Model Environment) yra darbastalio aplinka, kuri pagal numatymą naudojama Ubuntu sistemose.}}
Translated by Vytautas Bačiulis on 2010-04-18
Reviewed by Vytautas Bačiulis on 2010-07-18
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :44
110 of 1647 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aurimas Fišeras, Deluxer, Gintautas Miliauskas, John Xygonakis, Jonas Geležis, Josh Holland, Jurgita, Mantas Kriaučiūnas, Mantas Zimnickas, Paulius Sladkevičius @ hbee, Simas J, Tomas Valentukevičius, UBUNTUVISION, Vytautas Bačiulis, madrakas, robas.