Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 1647 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}
\providecommand{\polang}{en_US}
Translated by Mikaela Suomalainen on 2010-05-15
Reviewed by Jiri Grönroos on 2010-06-01
2.
\setmaxscreenshot{screenshots/en/02-blank-desktop.png}
Resize the screenshots using the same scale.  To calculate the scale value, we feed in the widest screenshot.
TRANSLATORS: Do not translate this line!
type: Plain text
\setmaxscreenshot{screenshots/en/02-blank-desktop.png}
Translated and reviewed by Jiri Grönroos on 2010-03-26
Located in main.tex:6
3.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={An applet is a small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{sovelma}{name={sovelma}, description={Sovelma on yksinkertainen ohjelma, joka sijaitsee \gls{paneeli}ssa. Sovelmat tarjoavat hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten ohjelmien käynnistyksen, ajan näyttämisen tai valikon esittämisen.}}
Translated by Jiri Grönroos on 2010-06-12
Reviewed by Heidi Mattila on 2010-09-05
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, Ubuntun taloudellinen tukija, tarjoaa tukea Ubuntun keskeisille sovelluksille. Yhtiöllä on yli 310 työntekijää, jotka yhdessä varmistavat järjestelmän vakauden ja yhteisön luomien sovelluksien soveltuvuuden. Lisätietoja Canonicalista on luettavissa osoitteessa \url{http://www.canonical.com}.}}
Translated and reviewed by Heidi Mattila on 2011-06-24
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The blinking cursor that appears after the \gls{prompt} in the \gls{terminal} is used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with arrow keys on your keyboard.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The blinking cursor that appears after the \gls{prompt} in the \gls{terminal}a käytetään näyttämään sinulle missä teksti näkyy kun alat kirjoittaa. Voit siirtää sitä ympäriinsä näppäimistösi nuolinäppäimillä.}}
Translated and reviewed by Heidi Mattila on 2011-12-28
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :27
6.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a GUI interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as GNOME, KDE, XFCE and LXDE just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{työpöytäympäristö}{name={työpöytäympäristö}, description={Yleinen nimitys, jota käytetään kuvaamaan käyttöliittymää, jolla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa tietokoneen kanssa. Työpöytäympäristöjä on useita, kuten esimerkiksi GNOME, KDE, XFCE, LXDE ja niin edelleen.}}
Translated and reviewed by Jiri Grönroos on 2010-06-12
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an IP address automatically.}}
type: Plain text
(no translation yet)
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :32
8.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
(no translation yet)
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
9.
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Ethernet port}, description={An Ethernet port is what an Ethernet cable is plugged into when you are using a \gls{wired connection}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Ethernet-portti}{name={Ethernet-portti}, description={Ethernet-porttiin asetetaan Ethernet-kaapeli, kun verkkoyhteytenä käytetään \gls{kiinteää yhteyttä}.}}
Translated by Jiri Grönroos on 2010-06-12
Reviewed by Heidi Mattila on 2010-09-05
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :56
10.
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (which once stood for GNU Network Object Model Environment) is the default desktop environment used in Ubuntu.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (aikanaan lyhenne sanoista GNU Network Object Model Environment) on Ubuntun käyttämä oletustyöpöytäympäristö.}}
Translated and reviewed by Jiri Grönroos on 2010-06-12
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :44
110 of 1647 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Heidi Mattila, Jani Matilainen, Jiri Grönroos, Mikaela Suomalainen, Tommi Saira, papukaija.