Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 351 results
11.
Jobs
(no translation yet)
Located in includes/structure.php:143
12.
© Copyright 2010 The Ubuntu Manual Team - some rights reserved
© Copyright 2010 The Ubuntu Manual Team - some rights reserved
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-04
Located in includes/structure.php:156
13.
All of our work is licensed under Creative Commons Attribution Share-Alike
Tất cả công trình này được phân phối theo giấy phép bản quyền Creative Commons Attribution Share-Alike
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-04
Located in includes/structure.php:157
14.
Our project is an open source volunteer effort to create and maintain quality documentation for Ubuntu and its derivatives.
Dự án của chúng ta là một nỗ lực của những tình nguyện viên về mã nguồn mở nhằm tạo ra và duy trì chất lượng tài liệu hướng dẫn cho Ubuntu và những phần mềm xuất phát từ Ubuntu.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-02
Located in pages/about.php:10
15.
We were founded in 2009 by Benjamin Humphrey, who saw the need for targeted up-to-date and consistent documentation for the Ubuntu operating system.
Đội chúng tôi do Benjamin Humphrey thành lập trong năm 2009 do đã nhận ra sự cần thiết có những tài liệu cho hệ điều hành Ubuntu luôn luôn được cập nhật và ổn định.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-02
Located in pages/about.php:13
16.
It didn’t take long until the project amassed hundreds of contributors, and what Benjamin originally envisioned became a reality as the Ubuntu Manual Project blossomed into an ambitious and successful project. We have a strong emphasis on just "getting things done" and therefore we have a fast-paced development environment filled with lots of unique ideas.
Trong thời gian không lâu, hàng trăm người tình nguyện đóng góp đã tập trung lại, và tầm nhìn của Benjamin đã trở thành thực tế khi dự án Ubuntu Manual Project đã biến thành một dự án thành công, đầy thát vọng.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-02
Located in pages/about.php:16
17.
Our mission is to provide a wide range of quality educational materials to lower the Linux barrier to entry for new users and in turn increase Ubuntu’s market share.
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một loạt tài liệu giáo dục phong phú nhằm hạ thấp lại những hàng rào cản ngăn ngừa những người mới được dùng Linux và, từ đó, giúp làm tăng thị phần của Ubuntu.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-02
Located in pages/about.php:19
18.
How you can help
Bạn có thể tham gia như sau
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-01
Located in pages/about.php:22 pages/getinvolved.php:2
19.
We are always looking for talented people to work with, and due to the size of the project we are fortunate to be able to cater for a wide range of skill sets:
Chúng tôi luôn luôn tìm cách làm việc cùng những người đầy tài năng và, do phạm vi của dự án, chúng tôi rất may mắn khi tập hợp được một phổ rộng rãi các kỹ năng:
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-02
Located in pages/about.php:25
20.
Authors, editors
Tác giả, biên soạn viên
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-04-30
Located in pages/about.php:30
1120 of 351 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Trường An, Ngô Huy Hoàng, Thiệu Minh Hùng, TxHuy, Vu Do Quynh, buixuanduong1983, dalmate.