Translations by Sasa Batistic

Sasa Batistic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
~
Hide table of contents
2015-07-20
Skrij kazalo vsebine
15.
Multiple documents imported
2015-07-20
Več dokumentov je uvoženih
16.
Choose which one to open:
2015-07-20
Izberite, katerega boste odprli:
17.
File not supported
Files not supported
2015-07-20
Datotek ni podprtih
Datoteka ni podprta
Datoteki nista podprti
Datoteke niso podprte
18.
Following document has not been imported:
Following documents have not been imported:
2015-07-20
Sledečih dokumentov ni bilo uvoženih:
Sledeči dokument ni bil uvožen:
Sledeča dokumenta nisa bila uvožena:
Sledeči dokumenti niso bili uvoženi:
23.
%1 GB
2015-06-27
%1 GB
24.
%1 MB
2015-06-27
%1 MB
25.
%1 kB
2015-06-27
%1 kB
26.
%1 byte
2015-07-20
%1 bajt
28.
Delete %1 file
Delete %1 files
2015-07-20
Izbriši %1 datotek
Izbriši %1 datoteko
Izbriši %1 datoteki
Izbriši %1 datoteke
29.
Are you sure you want to permanently delete this file?
Are you sure you want to permanently delete these files?
2015-07-20
Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati datotek?
Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati to datoteko?
Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati ti datoteki?
Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati te datoteke?
34.
Today, %1
2015-07-20
Danes, %1
35.
Yesterday, %1
2015-07-20
Včeraj, %1
38.
Documents
2015-07-20
Dokumenti
39.
Search...
2015-07-20
Poišči ...
40.
Sorting settings...
2015-07-20
Nastavitve razvrščanja ...
45.
search in documents...
2015-07-20
išči v dokumentih ...
48.
No matching document found
2015-07-20
Ni ujemajočega dokumenta
49.
Please ensure that your query is not misspelled and/or try a different query.
2015-07-20
Prepričajte se, da vaša poizvedba ni napačno črkovana in/ali poskusite drugo poizvedbo.
56.
Sorting settings
2015-07-20
Nastavitve razvrščanja
57.
Sort by date (Latest first)
2015-07-20
Razvrsti po datumu (najnovejši so prvi)
58.
Sort by name (A-Z)
2015-07-20
Razvrsti po imenu (A-Z)
59.
Sort by size (Smaller first)
2015-07-20
Razvrsti po velikosti (najmanjši so prvi)
60.
Reverse order
2015-07-20
Preobrni red
69.
Disable night mode
2015-07-20
Onemogoči nočni način
70.
Enable night mode
2015-07-20
Omogoči nočni način
91.
copy %1
2015-06-27
kopija %1