Translations by Bernard Banko

Bernard Banko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
1.
Some of the provided arguments are not valid.
2016-02-04
Nekaj navedenih argumentov ni veljavnih
2.
Open ubuntu-docviewer-app displaying the selected file
2016-02-04
Odpri ubuntu-docviewer-app s prikazano izbrano datoteko
3.
Run fullscreen
2016-02-04
Pokaži celozaslonsko
4.
Open ubuntu-docviewer-app in pick mode. Used for tests only.
2016-02-04
Odpri ubuntu-docviewer-app v izbirnem načinu. Samo za teste.
5.
Show documents from the given folder, instead of ~/Documents. The path must exist prior to running ubuntu-docviewer-app
2016-02-04
Pokaži dokumente v navedeni mapi namesto v ~/Dokumenti. Pot do dokumentov mora obstajati pred zagonom ubuntu-docviewer-app
7.
File
2016-02-04
Datoteka
20.
This file is not supported. Do you want to open it as a plain text?
2016-02-04
Datoteka ni podprta. Ali jo želite odpreti kot golo besedilo?
31.
Share
2016-02-04
Deli
32.
No documents found
2016-02-04
Ni najdenih dokumentov
33.
Connect your device to any computer and simply drag files to the Documents folder or insert removable media containing documents.
2016-02-04
Priključite napravo na katerikoli računalnik in enostavno potegnite datoteke v mapo Dokumenti ali pa vstavite odstranljivi nosilec podatkov z dokumenti.
36.
yyyy/MM/dd hh:mm
2016-02-04
dd.MM.yyyy hh:mm
55.
Share to
2016-02-04
Deli z
62.
LibreOffice text document
2016-02-04
Besedilo LibreOffice
63.
LibreOffice spread sheet
2016-02-04
Preglednica LibreOffice
64.
LibreOffice presentation
2016-02-04
Predstavitev LibreOffice
65.
LibreOffice Draw document
2016-02-04
Risba LibreOffice
66.
Unknown LibreOffice document
2016-02-04
Dokument LibreOffice
67.
Unknown type document
2016-02-04
Dokument neznane vrste
68.
Go to position...
2016-02-04
Pojdi na ...
71.
Go to position
2016-02-04
Pojdi na mesto
72.
Choose a position between 1% and 100%
2016-02-04
Izberite mesto med 1 in 100 %
74.
LibreOffice binaries not found.
2016-02-04
Programov LibreOffice ni bilo moč najti.
75.
Error while loading LibreOffice.
2016-02-04
Napaka med nalaganjem LibreOffice.
76.
Document not loaded. The requested document may be corrupt or protected by a password.
2016-02-04
Dokument se ni naložil. Zahtevani dokument je morda okvarjen ali zaščiten z geslom.
77.
This sheet has no content.
2016-02-04
Ta list je prazen.
78.
Powered by LibreOfficeKit
2016-02-04
Poganja LibreofficeKit
79.
Sheet%1
2016-02-04
List%1
80.
Fit width
2016-02-04
Prilagodi širini
81.
Fit height
2016-02-04
Prilagodi višini
82.
Automatic
2016-02-04
Samodejno
85.
Search
2016-02-04
Poišči
87.
Presentation
2016-02-04
Predstavitev
90.
File does not exist.
2016-02-04
Datoteka ne obstaja.