Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.

These translations are shared with ubuntu-docs in Ubuntu Xenial template ubuntu-help.

1120 of 3151 results
11.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Typing</gui> tab.
(itstool) path: item/p
Atveriet <gui>Universālā piekļuve</gui> un izvēlieties <gui>Rakstīšana</gui> cilni.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-bouncekeys.page:46 C/a11y-slowkeys.page:49 C/a11y-stickykeys.page:54 C/keyboard-osk.page:39
12.
Switch <gui>Bounce Keys</gui> on.
(itstool) path: item/p
Ieslēdziet <gui>atlecošos taustiņus</gui>.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-bouncekeys.page:52
13.
Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce keys waits before it registers another key press after you pressed the key for the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you want the computer to make a sound each time it ignores a key press because it happened too soon after the previous key press.
(itstool) path: page/p
Lietojiet <gui>Pieņemšanas aizture</gui> slīdni, lai norādītu aizturi no taustiņa piespiešanas pirmās reizes līdz tiek reģistrēts jauna taustiņa piespiešana. Izvēlieties <gui>Pīkstēt, kad taustiņš tiek noraidīts</gui>, ja vēlaties, lai dators rada skaņu katru reizi, kad tiek ignorēta taustiņa piespiešana, kad tas notiek pārāk ātri pēc iepriekšējās taustiņa piespiešanas.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-bouncekeys.page:58
14.
Use the <app>Orca</app> screen reader with a refreshable Braille display.
(itstool) path: info/desc
Lietojiet <app>Orca</app> ekrāna lasītāju ar atsvaidzināmu Braila ekrānu.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-braille.page:9
15.
Read screen in Braille
(itstool) path: page/title
Lasīt ekrānu ar Brailu
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-braille.page:18
16.
GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user interface on a refreshable Braille display. Depending on how you installed GNOME, you might not have Orca installed. <link href="apt:gnome-orca">Install Orca</link>, then refer to the <link href="help:gnome-orca">Orca Help</link> for more information.
(itstool) path: page/p
GNOME nodrošina <app>Orca</app> ekrāna lasītāju, lai attēlotu lietotāja saskarni uz atsvaidzināma Braila ekrāna. Atkarībā no veida, kā esat uzinstalējis GNOME, jums varētu nebūt uzinstalēta Orca. <link href="apt:gnome-orca">Instalējiet Orca</link>, tad skatiet <link href="help:gnome-orca">Orca palīdzību</link>, lai iegūtu vairāk informācijas.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2014-04-03
Located in C/a11y-braille.page:22
17.
Make windows and buttons on the screen more (or less) vivid, so they're easier to see.
(itstool) path: info/desc
Padariet logus un pogas uz ekrāna vairāk (vai mazāk) izteiktas, lai tās varētu vieglāk redzēt.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-contrast.page:14
18.
Adjust the contrast
(itstool) path: page/title
Pielāgot kontrastu
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-contrast.page:26
19.
You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're easier to see. This is not the same as <link xref="display-dimscreen">changing the brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user interface</em> will change.
(itstool) path: page/p
Jūs varat pielāgot logu un pogu kontrastu, lai tos būtu vieglāk redzēt. Tas nav tas pats kas <link xref="display-dimscreen">mainīt visa ekrāna gaišumu</link>; mainīsies tikai daļa no <em>lietotāja saskarnes</em>.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-04-12
Located in C/a11y-contrast.page:30
20.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Seeing</gui> tab.
(itstool) path: item/p
Atveriet <gui>Universālā piekļuve</gui> un izvēlieties <gui>Redzēšana</gui> cilni.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-10-11
Located in C/a11y-contrast.page:44 C/a11y-font-size.page:40
1120 of 3151 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Doug Smythies, Gunnar Hjalmarsson, Jeremy Bicha, Klavs Anson, Rūdolfs Mazurs.