Browsing Polish translation

13 of 3161 results
13.
Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce keys waits before it registers another key press after you pressed the key for the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you want the computer to make a sound each time it ignores a key press because it happened too soon after the previous key press.
(itstool) path: page/p
Użyj suwaka <gui>Opóźnienie akceptacji</gui> dla wyboru czasu, po jakim zatwierdzone będzie powtórzenie naciśnięcia przytrzymywanego klawisza. Wybierz <gui>Sygnał dźwiękowy po odrzuceniu klawisza</gui>, jeśli dźwięk ma zasygnalizować ignorowanie przytrzymywanego klawisza.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-22
Located in C/a11y-bouncekeys.page:58
13 of 3161 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.