Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.

These translations are shared with ubuntu-docs in Ubuntu Focal template ubuntu-help.

1120 of 221 results
11.
Thank you for taking the time to read the <em>Ubuntu Desktop Guide</em>.
(itstool) path: page/p
Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie <em>Podręcznika pulpitu Ubuntu</em>.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/about-this-guide.page:63
12.
-- The Ubuntu Documentation team
(itstool) path: page/p
-- Zespół dokumentacji Ubuntu
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/about-this-guide.page:67
13.
How and where to report problems with these help topics.
(itstool) path: info/desc
Jak i[nbsp]gdzie zgłaszać problemy z[nbsp]tematami pomocy.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/get-involved.page:8
14.
Tiffany Antopolski
(itstool) path: credit/name
Tiffany Antopolski
Translated by Oskar on 2011-12-27
Reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-22
Located in C/get-involved.page:14 C/more-help.page:9
15.
Participate to improve this guide
(itstool) path: page/title
Dołącz do nas, aby ulepszyć ten podręcznik
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/get-involved.page:19
16.
This help system is created by a volunteer community. You are welcome to participate. If you notice a problem with these help pages (like typos, incorrect instructions or topics that should be covered but aren't), you can file a <em>bug report</em>.
(itstool) path: page/p
Ten system pomocy jest tworzona przez społeczność ochotników. Zapraszamy do współpracy. Jeśli zauważysz jakieś problemy na stronach pomocy (np. literówki, niepoprawne instrukcje lub tematy, które powinny być omówione, ale nie są), to można to <em>zgłosić</em>.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/get-involved.page:22
17.
To file a bug, press <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> and type <input>ubuntu-bug ubuntu-docs</input>. Press <gui>Enter</gui> to begin the bug collection process.
(itstool) path: page/p
Aby zgłosić błąd, naciśnij klawisze <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> i[nbsp]wpisz polecenie <input>ubuntu-bug ubuntu-docs</input>. Naciśnij klawisz <gui>Enter</gui>, aby rozpocząć proces zbierania informacji o[nbsp]błędzie.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/get-involved.page:25
18.
See the <link xref="report-ubuntu-bug">Ubuntu bug reporting instructions</link> for more information about how to file your bug.
(itstool) path: page/p
<link xref="report-ubuntu-bug">Instrukcje zgłaszania błędów w[nbsp]Ubuntu</link> zawierają więcej informacji.
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/get-involved.page:28
19.
Thanks for helping make the Ubuntu Help better!
(itstool) path: page/p
Dziękujemy za pomoc w[nbsp]ulepszaniu pomocy Ubuntu!
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/get-involved.page:31
20.
Ubuntu Desktop Guide
Context:
link
(itstool) path: info/title
Podręcznik pulpitu Ubuntu
Translated and reviewed by Piotr Drąg on 2018-03-03
Located in C/index.page:7
1120 of 221 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bartosz Ostafin, Doug Smythies, Gunnar Hjalmarsson, Jeremy Bicha, Krzysztof Tataradziński, Leon Miklosik, Oskar, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Seweryn Opyd, marcin mikołajczak, Łukasz Cieśluk.