Browsing Cebuano translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with ubuntu-docs in Ubuntu Disco template ubuntu-help.

110 of 203 results
1.
translator-credits
Context:
_
Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated by Gunnar Hjalmarsson on 2019-04-08
2.
GNOME Documentation Project
(itstool) path: credit/name
Proyekto para sa Dokumentasyon sa GNOME
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-15
Located in C/about-this-guide.page:8
3.
Ubuntu Documentation Team
(itstool) path: credit/name
Grupo para sa Dokumentasyon sa Ubuntu
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-15
Located in C/about-this-guide.page:12 C/more-help.page:19 C/net-install-flash.page:16 C/addremove-creator.page:7 C/addremove-install.page:7 C/addremove-install-synaptic.page:7 C/addremove.page:12 C/addremove-ppa.page:7 C/addremove-remove.page:7 C/addremove-sources.page:8 C/app-cheese.page:7 C/net-chat-empathy.page:11 C/net-chat-skype.page:11 C/net-chat-video.page:10 C/numeric-keypad.page:14 C/report-ubuntu-bug.page:12 C/startup-applications.page:14
4.
A few tips on using the Ubuntu Desktop Guide.
(itstool) path: info/desc
Mga pipila ka mga sugyot nga giya sa paggamit sa Ubuntu Desktop.
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-18
Located in C/about-this-guide.page:14
5.
About this guide
(itstool) path: page/title
Mahitungod ni-ini nga giya
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-17
Located in C/about-this-guide.page:22
6.
This guide gives you a tour of Ubuntu desktop features, answers your computer-related questions, and provides tips on using your computer effectively.
(itstool) path: page/p
Kini nga giya makahatag kanimo ug panan-awan na mga kabahin ni-ining Ubuntu desktop. makatubag sa mga pangutana nga ana-ay kalabotan sa imong kompyuter, ug epectibong makahatag ug mga sugyot sa paggamit sa imong kompyuter.
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-18
Located in C/about-this-guide.page:26
7.
The guide is divided into small, task-oriented topics - not chapters. This means that you don't need to skim through an entire manual to find answers to your questions.
(itstool) path: item/p
Ang giya gibahin ngadto sa ginagmay, mga hilisgutan nga gipunting sa mga buluhaton - dili mga kapitulo. Kini nagpasabot nga dili nimo kinahanglan nga tanggalon gikan sa sulod sa tibuok nga manwal aron makita ang mga tubag sa imong mga pangutana.
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-18
Located in C/about-this-guide.page:34
8.
Related items are linked together. "See Also" links at the bottom of some pages direct you to related topics.
(itstool) path: item/p
Mga kalabutan nga mga butang nga gihi-usa. "Lantawa Usab" ang mga kalabigitan sa ubos sa pipila ka mga panid nga nagdirekta kanimo ngadto sa kalabotan sa mga hisgotanan.
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-18
Located in C/about-this-guide.page:41
9.
The text input box at the top of this guide acts as a <em>search bar</em>, and relevant results will appear beneath it as soon as you start typing. Left-click on any result to open its page.
(itstool) path: item/p
Ang kahon nga butanganan sa teskto sa ibabaw niini nga giya naglihok isip usa ka <em>kahon para sa pagpangita</em>, ug ana-ay kalabutan sa mga resulta makita sa ilalum ni-ini sa dili madugay pagsugod nimo sa imong pagtipo. I-klik sa wala sa bisan unsa nga resulta aron sa pag-abri sa iyang pahina.
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-18
Located in C/about-this-guide.page:47
10.
The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you with a comprehensive collection of helpful information, we know we won't answer all of your questions here. We will keep adding more information to make things more helpful, though.
(itstool) path: item/p
Ang giya kanunay nga gipaarang-arang ug palambo. Bisan tuod kami misulay sa paghatag kanimo ug usa ka komprehensibo nga ginakoleta na makatabang nga kasayuran, nasayud kami nga dili kami makatubag sa tanan ninyong mga pangutana dinhi. Hinuon, padayon natong dugangan ug daghan pa nga kasayuran aron mas makatabang pa kita aning mga butanga.
Translated and reviewed by Michael Quisido III on 2018-09-18
Located in C/about-this-guide.page:54
110 of 203 results

This translation is managed by Ubuntu Team Philippines, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gunnar Hjalmarsson, Michael Quisido III.