Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 2730 results
1.
translator-credits
Context:
_
Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated by Piotr Drąg on 2018-03-22
2.
Shaun McCance
(itstool) path: credit/name
Shaun McCance
Translated by Oskar on 2011-12-26
Located in C/keyboard-layouts.page:17
3.
Phil Bull
(itstool) path: credit/name
Phil Bull
Translated by Oskar on 2011-12-26
Located in C/net-install-flash.page:12
4.
Ignore quickly-repeated key presses of the same key.
(itstool) path: info/desc
Ignoruj szybkie, wielokrotne naciskanie klawisza.
Translated by Leon Miklosik on 2012-08-09
Reviewed by Piotr Strębski on 2015-11-23
Located in C/a11y-bouncekeys.page:19
5.
Turn on bounce keys
(itstool) path: page/title
Włącz odskakujące klawisze
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-11-23
Located in C/a11y-bouncekeys.page:30
6.
Turn on <em>bounce keys</em> to ignore key presses that are rapidly repeated. For example, if you have hand tremors which cause you to press a key multiple times when you only want to press it once, you should turn on bounce keys.
(itstool) path: page/p
Włącz <em>odskakujące klawisze</em>, aby ignorować szybko powtórzone naciśnięcia klawiszy (na przykład: jeśli masz drżenie rąk, i niechcący możesz nacisnąć dany klawisz kilka razy zamiast jeden raz, zalecane jest włączenie odrzucenia powtarzania klawiszy).
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-11-23
Located in C/a11y-bouncekeys.page:32
7.
Click the icon at the very right of the <gui>menu bar</gui> and select <gui>System Settings</gui>.
(itstool) path: item/p
(itstool) path: when/p
Kliknij ikonę po prawej stronie <gui>paska menu</gui> i wybierz <gui>Ustawienia systemu</gui>.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-18
Located in C/a11y-bouncekeys.page:41 C/a11y-contrast.page:39 C/a11y-dwellclick.page:51 C/a11y-font-size.page:35 C/a11y-right-click.page:43 C/a11y-slowkeys.page:44 C/a11y-stickykeys.page:49 C/a11y-visualalert.page:44 C/accounts-add.page:42 C/accounts-disable-service.page:45 C/accounts-remove.page:31 C/display-dimscreen.page:44 C/display-dual-monitors.page:31 C/display-lock.page:36 C/files-autorun.page:41 C/mouse-doubleclick.page:38 C/mouse-lefthanded.page:34 C/mouse-sensitivity.page:39 C/mouse-touchpad-click.page:35 C/mouse-touchpad-click.page:58 C/mouse-touchpad-click.page:93 C/net-default-browser.page:29 C/net-default-email.page:29 C/net-findip.page:34 C/power-closelid.page:52 C/power-whydim.page:35 C/session-formats.page:37 C/session-screenlocks.page:36 C/tips-specialchars.page:59
8.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Typing</gui> tab.
(itstool) path: item/p
Otwórz <gui>Dostęp uniwersalny</gui> i wybierz zakładkę <gui>Pisanie</gui>.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-18
Located in C/a11y-bouncekeys.page:46 C/a11y-slowkeys.page:49 C/a11y-stickykeys.page:54 C/keyboard-osk.page:39
9.
Switch <gui>Bounce Keys</gui> on.
(itstool) path: item/p
Włącz <gui>Odskakujące klawisze</gui>.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-11-23
Located in C/a11y-bouncekeys.page:52
10.
Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce keys waits before it registers another key press after you pressed the key for the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you want the computer to make a sound each time it ignores a key press because it happened too soon after the previous key press.
(itstool) path: page/p
Użyj suwaka <gui>Opóźnienie akceptacji</gui> dla wyboru czasu, po jakim zatwierdzone będzie powtórzenie naciśnięcia przytrzymywanego klawisza. Wybierz <gui>Sygnał dźwiękowy po odrzuceniu klawisza</gui>, jeśli dźwięk ma zasygnalizować ignorowanie przytrzymywanego klawisza.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-22
Located in C/a11y-bouncekeys.page:58
110 of 2730 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bartosz Ostafin, Doug Smythies, Gunnar Hjalmarsson, Jeremy Bicha, Krzysztof Tataradziński, Leon Miklosik, Maciej Gryniuk, Marcin Mikołajczak, Michal Szymczewski, Oskar, Piotr Drąg, Piotr Strębski, Piotr Łukomiak, Łukasz Cieśluk.