Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 70 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
(no translation yet)
Suggestions:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentasjonsprosjekt)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Dokumentasjons Prosjekt)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Tor Harald Thorland on 2006-05-12
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentasjonsprosjekt)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:6(creator) desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:7(maintainer)
2.
Visual Effects
(no translation yet)
Suggestions:
Visuelle effekter
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by TorgerE on 2008-04-26
Visuelle effekter?
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Kjartan Maraas on 2007-09-20
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:8(title) desktop-effects/C/desktop-effects.xml:15(title)
3.
2008-02-16
(no translation yet)
Suggestions:
16.02.2008
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
16-02-2008
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Morten Mytting Wang on 2008-03-29
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:9(date)
4.
Information on desktop, window and other visual effects
(no translation yet)
Suggestions:
Informasjon om skrivebord, vindussystem og andre visuelle effekter
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by TorgerE on 2008-04-26
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
(no translation yet)
Suggestions:
Bidragsytere og lisens
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
Lisens og medvirkende
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Bjørn Petter Kysnes on 2007-09-30
Takk og Lisens
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Jørgen Tellnes on 2007-05-08
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Suggestions:
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
Dette dokumentet vedlikeholdes av Ubuntus dokumentasjonsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en oversikt over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">Bidragsytere</ulink>
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Christian Aasan on 2009-01-16
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
(no translation yet)
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Christian Aasan on 2009-01-16
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Petter Aas on 2007-09-02
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
(no translation yet)
Suggestions:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
Du er velkommen til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under denne lisensens betingelser. Alt avledet arbeid må gis ut under denne lisensen.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Jørgen Tellnes on 2007-05-08
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
(no translation yet)
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-08-25
Denne dokumentasjonen blir distribuert i håp om at den skal gjøre nytte, men INGEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK, SLIK DET ER BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Morten Mytting Wang on 2008-09-15
Denne dokumentasjonen er distribueret i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Suggestions:
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-07-03
Lisensavtalen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2008-12-23
Lisensen finner du her: <ulink type="help" url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Bokmal ubuntu-docs-desktop-effects in Ubuntu Documentation natty by efikkan on 2009-05-22
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:11(para)
110 of 70 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Christian Auflem, Eirik U. Birkeland, Matthew East, Torstein A. W..