Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
1120 of 77 results
11.
2010
2010
Translated by Connor Imes on 2011-05-07
Located in printing/C/printing.xml:14(year)
12.
Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by efikkan on 2008-07-27
Located in printing/C/printing.xml:15(ulink)
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
Translated and reviewed by efikkan on 2008-07-27
Located in printing/C/printing.xml:15(holder)
14.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by efikkan on 2008-06-04
Located in printing/C/printing.xml:18(publishername)
15.
Printing
Utskrift
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-02
Located in printing/C/printing.xml:20(title)
16.
Most printers will be automatically supported by Ubuntu. The <application>Printer Configuration</application> application allows you to add printers, as well as modify their settings. You can also use this application to share the printer with other computers on a network, disable the printer, or restart it.
De fleste skrivere støttes automatisk i Ubuntu. <application>Skriverkonfigurasjon</application>-programmet tillater deg å legge til skrivere, samt endre innstillingene. Du kan også bruke dette programmet til å dele skriveren med andre maskiner i et nettverk, slå av skriveren eller starte den på nytt.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-02
Located in printing/C/printing.xml:21(para)
17.
Local Printing
Lokal utskrift
Translated and reviewed by efikkan on 2008-04-02
Located in printing/C/printing.xml:30(title)
18.
A local printer is one which is directly connected to your computer (as opposed to a network printer, discussed in the following section).
En lokal skriver er en skriver som er direkte tilkoblet til datamaskinen din (i motsetning til en nettverksskriver, som blir tatt opp i neste avsnitt).
Translated and reviewed by efikkan on 2009-05-22
Located in printing/C/printing.xml:31(para)
19.
To setup a new local printer, plug your printer into your computer and power it on. Most printers will automatically be detected and configured. Once detected, a printer icon will appear in the notification area and after waiting a few moments, you should get a popup with the text <guilabel>Printer added</guilabel>.
For å sette opp en ny lokal skriver, plugg skriveren inn i datamaskinen og skru på. De fleste skrivere vil automatisk bli detektert og konfigurert. Såsnart de er detektert, vil et printerikon dukke opp i meldingsområdet, og etter noe ventetid, skal du få få en melding med teksten <guilabel>Skriver lagt til</guilabel>
Translated by Connor Imes on 2011-05-07
Located in printing/C/printing.xml:35(para)
20.
If your printer was not detected after a few moments, then you will need to follow these steps:
Om skriveren din ikke ble funnet etter noen øyeblikk, så trenger du å gjøre følgende:
Translated and reviewed by efikkan on 2008-04-13
Located in printing/C/printing.xml:42(para)
1120 of 77 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Connor Imes, Kjetil Birkeland Moe, Matthew East, efikkan, hansaudun.