Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 77 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentasjonsprosjekt)
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-02
Located in printing/C/printing-C.omf:6(creator) printing/C/printing-C.omf:7(maintainer)
2.
Printing, Faxing and Scanning
Utskrift, telefaks og skanning
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-02
Located in printing/C/printing-C.omf:8(title) printing/C/printing.xml:15(title)
3.
2006-09-07
07.09.2006
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-02
Located in printing/C/printing-C.omf:9(date)
4.
Setting up and using a printer/fax machine.
Oppsett og bruk av skriver/telefaks.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-07-02
Located in printing/C/printing-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Bidragsytere og lisens
Translated and reviewed by efikkan on 2008-07-19
Located in printing/C/printing.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
Translated and reviewed by efikkan on 2009-05-22
Located in printing/C/printing.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan on 2009-05-22
Located in printing/C/printing.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-05-22
Located in printing/C/printing.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by 6675636b796f75 on 2007-03-21
Located in printing/C/printing.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink type="help" url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-05-22
Located in printing/C/printing.xml:11(para)
110 of 77 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Connor Imes, Kjetil Birkeland Moe, Matthew East, efikkan, hansaudun.