Browsing Hungarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Hungarian guidelines.
1524 of 258 results
15.
The link between the Free Software Movement, open source and Linux
A Szabad Szoftver Mozgalom, a nyílt forráskód és a Linux kapcsolata
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:14(para) chapter1/po/xinclude.xml:1318(para)
16.
How Ubuntu ties in with open source
Hogyan kapcsolódik az Ubuntu a nyílt forráshoz
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:19(para) chapter1/po/xinclude.xml:1322(para)
17.
How Ubuntu is developed
Hogyan zajlik az Ubuntu fejlesztése
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:23(para) chapter1/po/xinclude.xml:1325(para)
18.
About Ubuntu versions
Az Ubuntu verziói
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:27(para)
19.
The key differences between Ubuntu and Microsoft Windows
Az Ubuntu és a Microsoft Windows közötti alapvető különbségek
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:31(para) chapter1/po/xinclude.xml:1331(para)
20.
About Open Source
A nyílt forrás
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:37(title)
21.
Instructor Notes:
Megjegyzések tanároknak:
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:39(title) chapter1/po/xinclude.xml:215(title) chapter1/po/xinclude.xml:251(title) chapter1/po/xinclude.xml:274(title) chapter1/po/xinclude.xml:1339(title)
22.
The focus of this topic is to help students understand the concept of open source, which is the underlying foundation of Ubuntu. Briefly explain the dictionary meaning of 'open source' in general and move on to establishing how the open source ideology developed in the context of Linux. Present this as a story spread over different phases: Free Software Movement, Open Source Movement initiation and its formal launch. Explain the Ubuntu release schedule, naming convention and Ubuntu promise in detail.
Ennek a fejezetnek a lényege, hogy megismertesse a tanulókat a nyílt forrás fogalmával, amely az Ubuntu alapját is képezi. Röviden magyarázza el a "nyílt forrás" általános szótári jelentését, majd pedig térjen rá arra, miként alakult ki a nyílt forrás ideológiája a Linux világában. A történetet több lépcsőben mesélje el: szabad szoftver mozgalom, majd a nyílt forrás mozgalom kezdeményezés és annak hivatalos elindítása. Magyarázza el részletesen az Ubuntu kiadási ütemtervét, a verziók elnevezésének hagyományát és az Ubuntu ígéretet.
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:40(para)
23.
Ubuntu is a Linux-based open source operating system. The term 'open source' can be defined as a set of principles and practices that promotes access to the design and production of goods and knowledge. Open source is generally applied to the source code of software and is available to users with relaxed or no intellectual property restrictions. This enables users to distribute, create and modify software content, either individually to meet their specific requirement or collaboratively to improve the software. Both open source and Linux have transitioned through various phases to reach their present form.
Az Ubuntu egy Linux alapú nyílt forrású operációs rendszer. A "nyílt forrás" kifejezés olyan alapelvek és szokások összességeként fogható fel, amelyek a különböző áruk és ismereten alapuló javak tervezésének és előállításának folyamatához való hozzáférést biztosítják. A nyílt forrás kifejezést általában olyan szoftver forráskódjának jellemzésére használják, amely a felhasználók számára engedékeny szerzői tulajdonjogokkal vagy szerzői tulajdonjogi megszorítások nélkül elérhető. Ez pedig lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver terjesztését, valamint átalakítását és módosítását, akár egyénileg a saját céljaiknak megfelelően, akár másokkal együttműködve a szoftver fejlesztésének céljából. A nyílt forrás és a Linux is több változáson ment keresztül, amíg a jelenlegi formáját elérte.
Translated and reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:50(para)
24.
The idea behind openly distributed source code is to encourage the voluntary, collaborative development of software. Users continuously enhance the software, fix bugs, develop new features and share it with others.
A forráskód nyílt terjesztése ötletének hátterében a szoftver önkéntes munkán és együttműködésen alapuló fejlesztésének elősegítése áll. A felhasználók folyamatosan fejlesztik a szoftvert, kijavítják a hibákat, új szolgáltatásokat hoznak létre, és ezeket meg is osztják másokkal.
Translated by Hajnalka Torma
Reviewed by Hajnalka Torma
Located in chapter1/po/xinclude.xml:61(para)
1524 of 258 results

This translation is managed by Ubuntu Hungarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hajnalka Torma.