Translations by Hajnalka Torma

Hajnalka Torma has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 316 results
~
@@image: 'images/Lesson02_images_009.png'; md5=2dc5798a29daeb1a8bef38d0a48f2565
2010-03-26
@@image: 'images/Lesson02_images_009.png'; md5=2dc5798a29daeb1a8bef38d0a48f2565
~
@@image: 'images/Lesson02_images_004.png'; md5=b9623c4571de3df2ff01ef96b3ee3912
2009-10-23
@@image: 'images/Lesson02_images_004.png'; md5=b9623c4571de3df2ff01ef96b3ee3912
~
@@image: 'images/Lesson02_images_008.png'; md5=5f2a3a42285abf2fa7679659b0341c56
2009-10-23
@@image: 'images/Lesson02_images_008.png'; md5=5f2a3a42285abf2fa7679659b0341c56
~
@@image: 'images/Lesson02_images_010.png'; md5=61821237d9c18ef6589fd90e285391e3
2009-10-23
@@image: 'images/Lesson02_images_010.png'; md5=61821237d9c18ef6589fd90e285391e3
~
@@image: 'images/chapter1_img_04.png'; md5=c5625b9df7b30e425d856aa8a863393f
2009-10-23
@@image: 'images/chapter1_img_04.png'; md5=c5625b9df7b30e425d856aa8a863393f
~
@@image: 'images/Lesson02_images_006.png'; md5=a866364ec51f76682dd89b0fe99ae5cf
2009-10-23
@@image: 'images/Lesson02_images_006.png'; md5=a866364ec51f76682dd89b0fe99ae5cf
~
@@image: 'images/chapter1_img_05.png'; md5=510a7c7dce7e72edf30031b775946801
2009-10-23
@@image: 'images/chapter1_img_05.png'; md5=510a7c7dce7e72edf30031b775946801
~
@@image: 'images/chapter1_img_02.png'; md5=7957ea25aac579a2b7b862880520c777
2009-10-23
@@image: 'images/chapter1_img_02.png'; md5=7957ea25aac579a2b7b862880520c777
~
@@image: 'images/chapter1_img_03.png'; md5=2a756b1ed9f8b8cf907728a6699b1152
2009-10-23
@@image: 'images/chapter1_img_03.png'; md5=2a756b1ed9f8b8cf907728a6699b1152
~
@@image: 'images/Lesson02_images_003.png'; md5=a4a51227912e40025008dbf939f49105
2009-10-23
@@image: 'images/Lesson02_images_003.png'; md5=a4a51227912e40025008dbf939f49105
11.
Introducing Ubuntu
2009-10-23
Az Ubuntu bemutatása
12.
Objectives
2010-03-26
Célkitűzések
13.
In this lesson, you will learn:
2009-10-23
Ebben a leckében a következőkről fog tanulni:
14.
The fundamental concepts of open source.
2009-10-23
A nyílt forráshoz kapcsolódó alapfogalmak
15.
The link between the Free Software Movement, open source and Linux
2009-10-23
A Szabad Szoftver Mozgalom, a nyílt forráskód és a Linux kapcsolata
16.
How Ubuntu ties in with open source
2009-10-23
Hogyan kapcsolódik az Ubuntu a nyílt forráshoz
17.
How Ubuntu is developed
2009-10-23
Hogyan zajlik az Ubuntu fejlesztése
18.
About Ubuntu versions
2009-10-26
Az Ubuntu verziói
2009-10-23
Az Ubuntu verzióiról
19.
The key differences between Ubuntu and Microsoft Windows
2009-10-23
Az Ubuntu és a Microsoft Windows közötti alapvető különbségek
20.
About Open Source
2009-10-26
A nyílt forrás
2009-10-23
A nyílt forrásról
21.
Instructor Notes:
2009-10-23
Megjegyzések tanároknak:
22.
The focus of this topic is to help students understand the concept of open source, which is the underlying foundation of Ubuntu. Briefly explain the dictionary meaning of 'open source' in general and move on to establishing how the open source ideology developed in the context of Linux. Present this as a story spread over different phases: Free Software Movement, Open Source Movement initiation and its formal launch. Explain the Ubuntu release schedule, naming convention and Ubuntu promise in detail.
2009-10-23
Ennek a fejezetnek a lényege, hogy megismertesse a tanulókat a nyílt forrás fogalmával, amely az Ubuntu alapját is képezi. Röviden magyarázza el a "nyílt forrás" általános szótári jelentését, majd pedig térjen rá arra, miként alakult ki a nyílt forrás ideológiája a Linux világában. A történetet több lépcsőben mesélje el: szabad szoftver mozgalom, majd a nyílt forrás mozgalom kezdeményezés és annak hivatalos elindítása. Magyarázza el részletesen az Ubuntu kiadási ütemtervét, a verziók elnevezésének hagyományát és az Ubuntu ígéretet.
23.
Ubuntu is a Linux-based open source operating system. The term 'open source' can be defined as a set of principles and practices that promotes access to the design and production of goods and knowledge. Open source is generally applied to the source code of software and is available to users with relaxed or no intellectual property restrictions. This enables users to distribute, create and modify software content, either individually to meet their specific requirement or collaboratively to improve the software. Both open source and Linux have transitioned through various phases to reach their present form.
2010-03-26
Az Ubuntu egy Linux alapú nyílt forrású operációs rendszer. A "nyílt forrás" kifejezés olyan alapelvek és szokások összességeként fogható fel, amelyek a különböző áruk és ismereten alapuló javak tervezésének és előállításának folyamatához való hozzáférést biztosítják. A nyílt forrás kifejezést általában olyan szoftver forráskódjának jellemzésére használják, amely a felhasználók számára engedékeny szerzői tulajdonjogokkal vagy szerzői tulajdonjogi megszorítások nélkül elérhető. Ez pedig lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver terjesztését, valamint átalakítását és módosítását, akár egyénileg a saját céljaiknak megfelelően, akár másokkal együttműködve a szoftver fejlesztésének céljából. A nyílt forrás és a Linux is több változáson ment keresztül, amíg a jelenlegi formáját elérte.
2009-10-23
Az Ubuntu egy Linux alapú nyílt forrású operációs rendszer. A "nyílt forrás" kifejezés olyan alapelvek és szokások összességeként fogható fel, amelyek a különböző áruk és ismereten alapuló javak tervezésének és előállításának folyamatához való hozzáférést biztosítják. A nyílt forrás kifejezést általában olyan szoftver forráskódjának jellemzésére használják, amely a felhasználók számára engedékeny szerzői tulajdonjogokkal vagy szerzői tulajdonjogi megszorítások nélkül elérhető. Ez pedig lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver terjesztését valamint átalakítását és módosítását, akár egyénileg a saját céljaiknak megfelelően, akár másokkal együttműködve a szoftver fejlesztésének céljából. A nyílt forrás és a Linux is több változáson ment keresztül, amíg a jelenlegi formáját elérte.
2009-10-23
Az Ubuntu egy Linux alapú nyílt forrású operációs rendszer. A "nyílt forrás" kifejezés olyan alapelvek és szokások összességeként fogható fel, amelyek a különböző áruk és ismereten alapuló javak tervezésének és előállításának folyamatához való hozzáférést biztosítják. A nyílt forrás kifejezést általában olyan szoftver forráskódjának jellemzésére használják, amely a felhasználók számára engedékeny szerzői tulajdonjogokkal vagy szerzői tulajdonjogi megszorítások nélkül elérhető. Ez pedig lehetővé teszi a felhasználók számára a szoftver terjesztését valamint átalakítását és módosítását, akár egyénileg a saját céljaiknak megfelelően, akár másokkal együttműköve a szoftver fejlesztésének céljából. A nyílt forrás és a Linux is több változáson ment keresztül, amíg a jelenlegi formáját elérte.
24.
The idea behind openly distributed source code is to encourage the voluntary, collaborative development of software. Users continuously enhance the software, fix bugs, develop new features and share it with others.
2009-10-23
A forráskód nyílt terjesztése ötletének hátterében a szoftver önkéntes munkán és együttműködésen alapuló fejlesztésének elősegítése áll. A felhasználók folyamatosan fejlesztik a szoftvert, kijavítják a hibákat, új szolgáltatásokat hoznak létre, és ezeket meg is osztják másokkal.
2009-10-23
A forráskód nyílt terjesztése ötletének hátterében a szoftver önkéntes munkán és együttműködésen alapuló fejlesztésének elősegítése áll. A felhasználók folyamatosan fejlesztik a szofvert, kijavítják a hibákat, új szolgáltatásokat hoznak létre, és ezeket meg is osztják másokkal.
25.
As a result of collaborative software development which involves a large number of programmers, users receive software that is often better in quality and performance than proprietary alternatives. Users are encouraged to customise the software to their own personal requirements, which in itself is a huge step away from the 'one size fits all' philosophy.
2010-03-26
Az együttműködésen alapuló szoftverfejlesztési modell (amelyben rengeteg programozó vesz részt) eredményeként a felhasználók gyakran olyan szoftvert kapnak a kezükbe, amely jobb - mind minőségben mind pedig teljesítményben, - mint a zárt, szabadalomvédett szoftverek.
2009-10-23
Az együttműködésen alapuló szoftver fejlesztési modell (amelyben rengeteg programozó vesz részt) eredményeként a felhasználók gyakran olyan szoftvert kapnak a kezükbe, amely jobb mind minőségben mind pedig teljesítményben, mint a zárt, szabadalomvédett szoftverek.
2009-10-23
Az együttműködésen alapuló szoftver fejlesztési modell (amelyben rengeteg programozó vesz részt) eredményeként a felhasználók gyakran olyan szoftvert kapnak a kezükbe, amely jobb mind minőségben mind pedig teljesítményben, mint a zárt, szabadalomvédett szofverek.
26.
Open source projects call on the talents of many people with skills other than programming. Many projects involve artists, musicians, user-interface designers and documentation authors to create a complete product.
2009-10-23
A nyílt forrású projektek a programozáshoz értőkön kívül természetesen másfajta szaktudással rendelkező emberek segítségére is számítanak. Sok projektben vesznek részt művészek, zenészek, felhasználói felület tervezők és dokumentáció írók, akikre szükség van a termék tökéletessé tételéhez.
2009-10-23
A nyílt forrású projektek a programozáshoz értőkön kívűl természetesen másfajta szaktudással rendelkező emberek segítségére is számítanak. Sok projektben vesznek részt művészek, zenészek, felhasználói felület tervezők és dokumentáció írók, akikre szükség van a termék tökéletessé tételéhez.
27.
Free Software Movement, Open Source and Linux
2009-10-23
A szabad szoftver mozgalom, a nyílt forrás és a Linux
2009-10-23
A szabad szofver mozgalom, a nyílt forrás és a Linux
28.
There is often confusion between open source, free software and Linux. While all three are inter-linked, there are distinct differences which are made clearer when looking at their evolution.
2010-03-26
Gyakran összekeverik az emberek a nyílt forrás, a szabad szoftver és a Linux fogalmát. Annak ellenére, hogy mindháromról elmondható, hogy erősen kötődik a másik kettőhöz, könnyen meghatározhatóak a közöttük lévő különbségek, ha megnézzük a kialakulásukat.
2009-10-23
Gyakran összekeverik az emberek a nyílt forrás, a szabad szoftver és a Linux fogalmát. Annak ellenére, hogy mindháromról elmondható, hogy erősen kötődik a másik kettőhöz, könnyen meghatározhatóak a közöttük lévő különbségek, ha megnézzük a fejlődésük menetét.
2009-10-23
Gyakran összekeverik az emberek a nyílt forrás, a szabad szoftver és a Liniux fogalmát. Annak ellenére, hogy mindháromról elmondható, hogy erősen kötődik a másik kettőhöz, könnyen meghatározhatóak a közöttük lévő különbségek, ha megnézzük a fejlődésük menetét.
29.
The Free Software Movement
2009-10-23
A szabad szoftver mozgalom
30.
In the 1960s, it was typical for software to be distributed freely by companies such as IBM and shared amongst users. Software was then considered an enabler for the hardware, around which the business model of these corporations was built. Software was provided with source code that could be improved and modified; this was therefore the very early seeds of open source software. However, as hardware became cheaper and profit margins eroded in the 1970s, manufacturers looked to software to provide additional revenue streams.
2010-03-26
Az 1960-as években általános volt a szoftverek cégek (mint például az IBM) általi szabad terjesztése, illetve azok megosztása a felhasználók között. A szoftverek akkoriban a hardverelemek használatát voltak hivatottak lehetővé tenni, és a cégek is erre építették üzleti modelljeiket. A szoftverekhez a forráskódot is mellékelték, amelyet a felhasználók tovább fejleszthettek és módosíthattak; ezért ezeket tekinthetjük a nyílt forrású szoftverek legelső csíráinak. Azonban amikor az 1970-es években a hardver eszközök olcsóbbá váltak, és a hatalmas árrések eltűntek, a gyártók elkezdtek a szoftverekre mint fontos bevételi forrásra tekinteni.
2009-10-23
Az 1960-as években általános volt a szoftverek cégek (mint például az IBM) általi szabad terjesztése illetve azok megosztása a felhasználók között. A szoftverek akkoriban a hardverelemek használatát voltak hivatottak lehetővé tenni, és a cégek is erre építették üzleti modelljeiket. A szoftverekhez a forráskódot is mellékelték, amelyet a felhasználók tovább fejleszthettek és módosíthattak; ezért ezeket tekinthetjük a nyílt forrású szoftverek legelső csíráinak. Azonban amikor az 1970-es években a hardver eszközök olcsóbbá váltak és a hatalmas árrések eltűntek, a gyártók elkezdtek a szoftverekre mint fontos bevételi forrásra tekinteni.
2009-10-23
Az 1960-as években általános volt a szofverek cégek (mint például az IBM) általi szabad terjesztése illetve azok megosztása a felhasználók között. A szofvert akkoriban a ____, és a cégek is erre építették üzleti modelljeiket. A szofverekhez a forráskódot is mellékelték, amelyet a felhasználók tovább fejleszthettek és módosíthattak; ezért ezeket tekinthetjük a nyílt forrású szofverek legelső csíráinak. Azonban amikor az 1970-es években a hardver eszközök olcsóbbá váltak és a hatalmas árrések eltűntek, a gyártók elkezdtek a szofverekre mint fontos bevételi forrásra tekinteni.
31.
In September 1983, Richard Matthew Stallman, former programmer at the MIT Artificial Intelligence Lab launched the GNU project to create a free UNIX-like operating system (OS). He was concerned with growth in proprietary software and users' inability to access and modify programmes on their computers. Developer constraint, as opposed to freedom was prevalent. With the launch of the GNU project, Stallman started the Free Software Movement and in October 1985, set up the Free Software Foundation.
2010-03-26
1983 szeptemberében Richard Matthew Stallman, az MIT Mesterséges Intelligencia laborjának egykori programozója, útjára indította a GNU projektet egy UNIX-szerű operációs rendszer megalkotásának céljából. Aggódott a zárt szoftverek elterjedése miatt, valamint zavarta, hogy a felhasználók nem férhetnek hozzá, és nem módosíthatják a számítógépeiken lévő programokat. A szabadság helyett a fejlesztési korlátozás volt az uralkodó akkoriban. A GNU projekt elindításával Stallman belevágott a szabad szoftver mozgalomba, és 1985 októberében megalapította a Szabad Szoftver Alapítványt.
2009-10-23
1983 szeptemberében Richard Matthew Stallman, az MIT Mesterséges Intelligencia laborjának egykori programozója, útjára indította a GNU projektet egy UNIX-szerű operációs rendszer megalkotására. Aggódott a zárt szoftverek elterjedése miatt, valamint zavarta, hogy a felhasználók nem férhetnek hozzá és módosíthatják a számítógépeiken lévő programokat. A szabadság helyett a fejlesztési korlátozás volt az uralkodó akkoriban. A GNU projekt elindításával Stallman belevágott a szabad szoftver mozgalomba, és 1985 októberében megalapította a Szabad Szoftver Alapítványt.
32.
Stallman pioneered the definition and characteristics of open source software and the concept of copyleft. He is the main author of several copyleft licenses, including the GNU General Public License (GPL), which is the most widely used free software license.
2009-10-23
Stallman megfogalmazta a nyílt forrás definícióját és jellemzőit, valamint a copyleft fogalmát. Számos copyleft licenc megalkotója, beleértve a GNU General Public License-t (GPL) is, mely a legelterjedtebb szabad szoftver licenc.
33.
Nice to Know:
2009-10-23
Jó, ha tudja:
34.
For more information on Richard Stallman and the GNU project, refer to the following URL: <ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_stallman">http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_stallman</ulink>.
2009-10-23
Ha többet szeretne tudni Richard Stallmanról vagy a GNU projektről, akkor látogassa meg a következő weboldalt:<ulink url="http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_stallman">http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_stallman</ulink>.
35.
By 1991, a number of GNU tools, including the powerful GNU compiler collection (GCC), had been created. However, a free kernel was not yet available to build a free OS that would use these tools.
2009-10-23
1991-re már számos GNU eszközt, köztük a hathatós GNU fordítócsomagot (GCC), sikerült megalkotni. Azonban ekkor még nem létezett olyan szabad kernel, amelyre operációs rendszert lehetett volna építeni ezen eszközök használatára.
36.
The Open Source Movement and Linux
2009-10-23
A nyílt forrás mozgalom és a Linux