Browsing Polish translation

110 of 152 results
1.
ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8_title
ACCOMPLISHMENT: Blitzkrieg ('title' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Blitzkrieg
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
A short description of the accomplishment.
NOTE: Describe this in the past tense as if it has been achieved (e.g. Registered On Launchpad).
Wojna błyskawiczna
Translated and reviewed by Maciej Domański
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8.c:11
2.
ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8_description
ACCOMPLISHMENT: Blitzkrieg ('description' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Win a Small Gnomine game in less than 8 seconds
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add a descriptive single-line summary of the accomplishment.
Wygraj małą grę Gnomine w mniej niż 8 sekund.
Translated and reviewed by Maciej Domański
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8.c:20
3.
ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8_summary
ACCOMPLISHMENT: Blitzkrieg ('summary' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
To win this trophy, finish a Small Gnomine game under 8 seconds.
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Introduce the accomplishment, explain what the different concepts are that are involved, and provide guidance on how to accomplish it.
NOTE: Break this into paragraphs by putting each paragraph on a new line.
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
Żeby wygrać, ukończ małą grę Gnomine poniżej 8 sekund.
Translated and reviewed by Maciej Domański
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8.c:31
4.
ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8_steps
ACCOMPLISHMENT: Blitzkrieg ('steps' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Start Gnomine.
Choose 8x8 (small) game.
Find all hidden mines as fast as possible!
Be sure to finish under 8 seconds!
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add a series of step-by-step instructions for how to accomplish this trophy.
NOTE: Put each step on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
Uruchom Gnomine.
Wybierz 8x8 (mała) grę.
Znajdź wszystkie ukryte miny najszybciej jak potrafisz !
Pamiętaj aby ukończyć poniżej 8 sekund !
Translated and reviewed by Maciej Domański
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8.c:45
5.
ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8_tips
ACCOMPLISHMENT: Blitzkrieg ('tips' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
This accomplishment requires lots of practice to achieve.
Play on a window as small as possible, so that you need to move your mouse less.
When it comes to that fast minesweeping, there is no time to think. Make moves immediately, if you thought too long, just start a new game.
A lot of fields is not solvable within 8 seconds. It may be helpful to ignore difficult random combinations, and do your best only on those fields, where 1/2 of the grid is uncovered in the first click.
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add tips and best practise for accomplishing this trophy.
NOTE: Put each tip on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
To Osiągnięcie wymaga wielu ćwiczeń.
Graj w jak najmniejszym możliwym oknie, po to aby wykonywać jak najmniej ruchów myszką.
Kiedy chodzi o jak najszybsze wykrycie min, nie ma czasu na myślenie. Wykonuj ruchy natychmiast, jeżeli zbyt długo się zastanawiałeś, zacznij grę od nowa.
Nie jest możliwe ukończenie gry w 8 sekund, jeżeli masz dużą ilości pól do odkrycia. Zignoruj trudne otwarcia i skup się na tych, gdzie pierwsze kliknięcie otworzy połowę planszy.
Translated and reviewed by Maciej Domański
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/gnomine_small_in_8.c:59
6.
ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid_title
ACCOMPLISHMENT: Completed Mahjongg - The Pyramid's Wall Level ('title' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Completed Mahjongg - The Pyramid's Wall Level
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
A short description of the accomplishment.
NOTE: Describe this in the past tense as if it has been achieved (e.g. Registered On Launchpad).
Ukończony poziom Mahjongg - Ściany Piramidy
Translated and reviewed by Marcin Chmielowiec
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid.c:11
7.
ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid_description
ACCOMPLISHMENT: Completed Mahjongg - The Pyramid's Wall Level ('description' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
You have completed Mahjongg - The Pyramid's Wall Level
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add a descriptive single-line summary of the accomplishment.
Ukończyłeś poziom Mahjongg - Ściany Piramidy
Translated and reviewed by Marcin Chmielowiec
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid.c:20
8.
ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid_summary
ACCOMPLISHMENT: Completed Mahjongg - The Pyramid's Wall Level ('summary' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Mahjongg is a solitaire (one player) version of the classic Eastern tile game, Mahjongg. The objective is to select pairs of similar tiles.  To achieve this accomplishment all you need to do is to clear the grid on the The Pyramid's Wall level
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Introduce the accomplishment, explain what the different concepts are that are involved, and provide guidance on how to accomplish it.
NOTE: Break this into paragraphs by putting each paragraph on a new line.
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
Mahjongg jest wersją klasycznej, wschodniej gry z płytek dla jednego gracza, Madżong. Celem jest wyłonienie par podobnych płytek. To osiągnięcie otrzymasz jeśli usuniesz wszystkie płytki z poziomu Ściany Piramidy
Translated and reviewed by Marcin Chmielowiec
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid.c:31
9.
ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid_help
ACCOMPLISHMENT: Completed Mahjongg - The Pyramid's Wall Level ('help' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
https://live.gnome.org/Mahjongg
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add related help resources (e.g. IRC channel names).
NOTE: Put each help resource on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
https://live.gnome.org/Mahjongg
Translated and reviewed by Marcin Chmielowiec
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/mahjongg-pyramid.c:42
10.
ubuntu-desktop/gnomine_small_10_times_title
ACCOMPLISHMENT: Practicing demining ('title' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Practicing demining
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
A short description of the accomplishment.
NOTE: Describe this in the past tense as if it has been achieved (e.g. Registered On Launchpad).
Praktykowanie rozminowywania
Translated and reviewed by Marcin Chmielowiec
Located in ../accomplishments/ubuntu-desktop/gnomine_small_10_times.c:11
110 of 152 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Maciej Domański, Marcin Chmielowiec, Rafał Cieślak.