Browsing Polish translation

413 of 790 results
4.
ubuntu-community/askubuntu-researchassistant_steps
ACCOMPLISHMENT: Research Assistant on Ask Ubuntu ('steps' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Provide step by step instructions for to accomplish this.
Each step should be on a new line with a tab at the beginning, like this.
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add a series of step-by-step instructions for how to accomplish this trophy.
NOTE: Put each step on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
(no translation yet)
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/askubuntu-researchassistant.c:43
5.
ubuntu-community/askubuntu-researchassistant_pitfalls
ACCOMPLISHMENT: Research Assistant on Ask Ubuntu ('pitfalls' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
A set of things the user should avoid while perusing this accomplishment (each one added on a new line).
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add things the user should not do when working to accomplish this trophy.
NOTE: Put each pitfall on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
(no translation yet)
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/askubuntu-researchassistant.c:54
6.
ubuntu-community/askubuntu-researchassistant_links
ACCOMPLISHMENT: Research Assistant on Ask Ubuntu ('links' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
http://www.askubuntu.com
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add related web addresses (don't include a HTML link).
NOTE: Put each URL on a new line
http://www.askubuntu.com
Translated and reviewed by Marcin Chmielowiec
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/askubuntu-researchassistant.c:64
7.
ubuntu-community/askubuntu-researchassistant_help
ACCOMPLISHMENT: Research Assistant on Ask Ubuntu ('help' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
#ubuntu-community-team on Freenode
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add related help resources (e.g. IRC channel names).
NOTE: Put each help resource on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
(no translation yet)
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/askubuntu-researchassistant.c:75
8.
ubuntu-community/member-loco-team_title
ACCOMPLISHMENT: LoCo Team Member ('title' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
LoCo Team Member
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
A short description of the accomplishment.
NOTE: Describe this in the past tense as if it has been achieved (e.g. Registered On Launchpad).
Członek zespołu LoCo
Translated by Rafał Cieślak
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/member-loco-team.c:11
9.
ubuntu-community/member-loco-team_description
ACCOMPLISHMENT: LoCo Team Member ('description' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
You are a member of an Ubuntu LoCo Team
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add a descriptive single-line summary of the accomplishment.
Jesteś członkiem zespołu Ubuntu LoCo
Translated by Rafał Cieślak
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/member-loco-team.c:20
10.
ubuntu-community/member-loco-team_summary
ACCOMPLISHMENT: LoCo Team Member ('summary' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Ubuntu LoCo (Local Community) Teams are local user groups based all around the world in which people get together to discuss Ubuntu, share ideas, tips, tricks, and knowledge, and work together to spread the word of Ubuntu and how it can help people.
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Introduce the accomplishment, explain what the different concepts are that are involved, and provide guidance on how to accomplish it.
NOTE: Break this into paragraphs by putting each paragraph on a new line.
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
Ubuntu LoCo ( Lokalna spoleczność, ang. Local Community ) to regionalne grupy ludzi z całego świata, które omawiają pomysły, wskazówki, triki i wiedzę oraz pracują razem nad rozpowszechnieniem Ubuntu na świecie i czynieniem Ubuntu jak najbardziej pomocnym dla ludzi.
Translated by Rafał Cieślak
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/member-loco-team.c:31
11.
ubuntu-community/member-loco-team_steps
ACCOMPLISHMENT: LoCo Team Member ('steps' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
Go to <tt>loco.ubuntu.com</tt> and find your nearest team to join. This trophy is awarded if you are a member of any LoCo team regardless of its approval status.
Visit that team's Launchpad page click the Join Team link.
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add a series of step-by-step instructions for how to accomplish this trophy.
NOTE: Put each step on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
Idź do <tt>loco.ubuntu.com</tt> i odszukaj swoją najbliższy zespół. Trofeum jest przyznawane, jeżeli jesteś członkiem jakiegokolwiek LoCo zespołu, niezależnie od jego statusu zatwierdzenia.
Translated by Rafał Cieślak
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/member-loco-team.c:43
12.
ubuntu-community/member-loco-team_links
ACCOMPLISHMENT: LoCo Team Member ('links' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
http://loco.ubuntu.com
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add related web addresses (don't include a HTML link).
NOTE: Put each URL on a new line
http://loco.ubuntu.com/
Translated by Rafał Cieślak
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/member-loco-team.c:53
13.
ubuntu-community/member-loco-team_help
ACCOMPLISHMENT: LoCo Team Member ('help' field)
.
ORIGINAL TRANSLATION:
#ubuntu-locoteams on Freenode
#ubuntu-community-team on Freenode
.
----- TRANSLATION INSTRUCTIONS -----
Add related help resources (e.g. IRC channel names).
NOTE: Put each help resource on a new line
FORMATTING ALLOWED: <i> <strong> <tt>
Kanał IRC #ubuntu-locoteams na irc.freenode.net:8001
Kanał IRC #ubuntu-community-team na irc.freenode.net:8001
Kanał IRC #ubuntu-pl na irc.freenode.net:8001
Translated by Rafał Cieślak
Located in ../accomplishments/ubuntu-community/member-loco-team.c:65
413 of 790 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marcin Chmielowiec, Rafał Cieślak.