Translations by hoangtung

hoangtung has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
NaN
2015-04-02
NaN
2.
Calculator
2015-04-02
Máy tính
3.
Favorite
2015-04-02
Yêu thích
4.
Cancel
2015-04-02
Huỷ
5.
Select All
2015-04-02
Chọn tất cả
6.
Select None
2015-04-02
Không chọn
7.
Copy
2015-04-02
Chép
8.
Delete
2015-04-02
Xóa
9.
Edit
2015-04-02
Chỉnh sửa
10.
Add to favorites
2015-04-02
Thêm vào ưa thích
11.
dd MMM yyyy
2015-04-02
dd MMM yyyy
14.
log
2015-04-02
nhật ký
16.
Just now
2015-04-02
Ngay lúc này
17.
Today
2015-04-02
Hôm nay
18.
hh:mm
2015-04-02
hh:mm
19.
Yesterday
2015-04-02
Hôm qua
44.
A calculator for Ubuntu.
2015-04-02
Một chiếc máy tính bỏ túi cho Ubuntu
45.
math;addition;subtraction;multiplication;division;
2015-04-02
Phép tính;Cộng;Trừ;Nhân;Chia;
2015-04-02
math;addition;subtraction;multiplication;division;