Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
1.
Information
2016-02-21
Informacje
5.
Timer
2016-07-13
Minutnik
11.
Icon design
2016-04-29
Projekt ikony
16.
My other apps
2015-11-05
Moje inne aplikacje
17.
Donate
2016-02-21
Dotacja
19.
Timer sound
2015-11-07
Dźwięk minutnika
23.
Add to favourites
2016-02-21
Dodaj do ulubionych
29.
Select All
2016-02-21
Zaznacz wszystko
30.
You can add a new timer by pressing the '+' icon above
2016-10-03
Aby dodać nowy minutnik naciśnij ikonę '+' powyżej
31.
Currently available only in the improved version of this application
2016-10-03
Obecnie dostępne jedynie w ulepszonej wersji tego programu
32.
Install
2016-10-03
Zainstaluj
33.
Timers
2016-10-03
Minutniki
34.
Add new timer
2016-10-03
Dodaj nowy minutnik
35.
Day Mode
2016-10-03
Tryb dzienny
36.
Night Mode
2016-10-03
Tryb nocny
38.
Timer details
2016-10-03
Szczegóły minutnika
41.
tomorrow
2016-04-29
jutro
42.
Finish
2016-04-29
Koniec
43.
finished %1 ago
2016-10-03
ukończono %1 temu
48.
Sound volume is the same as set in the Clock app for alarms.
2016-02-21
Głośność dźwięku minutnika jest taka sama jak ustawiona dla alarmów w aplikacji Zegar.
49.
Changing time settings or time zone when timer is running will confuse the timer.
2016-02-21
Zmiana ustawień czasu lub strefy czasu, kiedy minutnik działa, spowoduje problem z minutnikiem.