Translations by Gabriel Čenkei

Gabriel Čenkei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
1.
You are early, you will be logged out in LESS than 2 minutes
2009-05-03
Si tu priskoro, za MENEJ ako 2 minúty budeš odhlásený
2.
You are late, you will be logged out in LESS than 2 minutes
2009-05-03
Si tu neskoro, za MENEJ ako 2 minúty budeš odhlásený
3.
Your time is up, you will be logged out in LESS than 2 minutes
2009-05-03
Tvoj čas vypršal, za MENEJ ako 2 minúty budeš odhlásený
4.
You have %(hour)s hour(s), %(min)s minute(s) and %(sec)s second(s) left
2009-05-03
Ostáva ti %(hour)s hodín, %(min)s minút a %(sec)s sekúnd
6.
You need to have at least one normal user available to configure timekpr
2009-05-03
Pre konfiguráciu timekpr musí byť dostupný aspoň jeden normálny užívateľ
7.
translator-credits
2009-07-26
Launchpad Contributions: Gabriel Čenkei https://launchpad.net/~gabox Launchpad Contributions: Gabriel Čenkei https://launchpad.net/~gabox
2009-07-18
Launchpad Contributions: Gabriel Čenkei https://launchpad.net/~gabox
8.
Lock account
2009-05-03
Zamknúť účet
9.
Locked account %s
2009-05-03
Účet %s zamknutý
10.
Unlocked account %s
2009-05-03
Účet %s odomknutý
11.
Removed all restrictions for account %s
2009-05-03
Pre účet %s boli odstránené všetky obmedzenia
12.
Cleared used up time for account %s
2009-05-03
Použitý čas pre účet %s bol vymazaný
13.
Applied reward of %(num)s minute(s) to account %(user)s
2009-05-03
Pre účet %(user)s bol upravený čas o %(num)s minút
14.
Set access hours to 00-24 on %(day)s for account %(user)s
2009-05-03
Pre účet %(user)s bol nastavený prístupový čas na 00-24 v %(day)s
15.
Refreshed setting values from account %s
2009-05-03
Nastavené hodnoty boli obnovené z účtu %s
16.
Unlock account
2009-05-03
Odemknúť účet
17.
Status for <span weight="bold">
2009-05-03
Stav pre <span weight="bold">
18.
Sun
2009-05-03
Ned
19.
Every day
2009-05-03
Každý deň
20.
Applied limit changes for account %s
2009-05-03
Obmedzenia pre účet %s boli zmenené
22.
You need to have administrative privileges to run timekpr-gui
2009-05-03
Pre spustenie timekpr-gui musíte mať práva administrátora
23.
-
2009-05-03
-
24.
Able to login all day today: (Also active bypass)
2009-05-03
Možnosť prihlásiť sa dnes po celý deň: (Výnimka tiež aktivuje túto možnosť)
2009-05-03
Možnosť prihlásiť sa dnes po celý deň: (Aktívna aj cez výnimku)
25.
About timekpr
2009-05-03
O timekpr
26.
Account locked:
2009-05-03
Účet zamknutý:
27.
Add time Reward / Penalty
2009-05-03
Pridať čas Odmena / Trest
28.
Bypass for today
2009-05-03
Výnimka pre dnešok
29.
Clear all restrictions
2009-05-03
Vymazať všetky obmedzenia
30.
Configure per day
2009-05-03
Nastaviť pre dni
31.
Copyright (c) 2008 Even Nedberg Copyright (c) 2008 Savvas Radevic
2009-07-27
Copyright (c) 2008 Even Nedberg Copyright (c) 2008 Savvas Radevic
32.
Fri
2009-05-03
Pia
33.
Keep control of computer usage
2009-05-03
Udržte si kontrolu nad používaním počítača
34.
Limit access duration
2009-05-03
Obmedziť dobu prístupu
35.
Limit time frame
2009-05-03
Obmedziť časový rámec
36.
Limit user access by defining the hours when user is allowed to login
2009-05-03
Obmedziť prístup vyhradením doby kedy je užívateľ oprávnený prihlásiť sa
37.
Limit user access by defining the time duration (how long the user is logged in)
2009-05-03
Obmedziť prístup vyhradením času (ako dlho môže ostať užívateľ prihlásený)
38.
Limited by access duration (any day):
2009-05-03
Obmedzenie trvaním prístupu
39.
Limited by time frame (any day):
2009-05-03
Obmedzenie časovým rámcom
40.
Limits & Boundaries
2009-05-03
Obmedzenia a hranice
41.
Mon
2009-05-03
Pon
42.
Reset time
2009-05-03
Obnoviť čas
43.
Sat
2009-05-03
Sob
44.
Select user
2009-05-03
Vybrať užívateľa
45.
Status
2009-05-03
Stav
46.
Status for <span weight="bold">username</span>
2009-05-03
Stav pre <span weight="bold">username</span>
47.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. In Debian, see file /usr/share/common-licenses/GPL-3
2009-05-03
Tento program je freeware: môžete ho šíriť a/alebo modifikovať podľe ustanovenia GNU General Public License, vydávané: Free Software Foundation, buď verzie 3 tejto licencie alebo (podľa Vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie. Tento program je rozširovaný v nádeji že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; taktiež bez odvodenej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Prečítajte si GNU General Public License pre viac informácií. Spolu s týmto programom by ste mali obdržať kópiu GNU General Public License. Ak nie, viď <http://www.gnu.org/licenses/>. V distribúcii Debian, viď súbor /usr/share/common-licenses/GPL-3
48.
Thu
2009-05-03
Štv
49.
Time left:
2009-05-03
Zostávajúci čas
50.
Tue
2009-05-03
Uto