Translations by Özcan ESEN

Özcan ESEN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
1.
Version:
2013-02-28
Sürüm:
2.
Always use primary
2013-02-28
Her zaman varsayılanı kullan
3.
Monitor %i ( %i x %i )
2013-02-28
Ekran %i ( %i x %i )
2013-02-28
Monitör %i ( %i x %i )
4.
Open Link
2013-02-28
Bağlantıyı Aç
5.
Copy Link Address
2013-02-28
Bağlantı Adresini Kopyala
8.
Select All
2013-02-28
Tümünü Seç
9.
Split Vertical
2013-02-28
Dikey Böl
10.
Split Horizontal
2013-02-28
Yatay Böl
11.
Close
2013-02-27
Kapat
12.
Preferences
2013-02-27
Seçenekler
13.
Quit
2013-02-28
Çıkış
14.
Rename
2013-02-27
Yeniden Adlandır
16.
Ok
2013-02-27
Tamam
17.
Cancel
2013-02-27
İptal
18.
Enter new name:
2013-02-28
Yeni isim:
19.
Seperator size:
2013-02-28
Ayırıcı çizgi kalınlığı:
2013-02-28
Ayıraç kalınlığı:
20.
Hide from taskbar:
2013-02-27
Görev çubuğunda gösterme:
21.
Startup directory:
2013-02-28
Başlatılacak dizin:
22.
Home directory
2013-02-28
Başlangıç dizini
23.
Previous working directory
2013-02-28
En son kullanılan dizin
25.
Hide on start:
2013-02-28
Açılışta gizle:
26.
Run on Startup:
2013-02-28
Oturum açılışında çalıştır:
29.
Remember tab names:
2013-02-28
Sekme isimlerini hatırla:
30.
Hide tab bar:
2013-02-28
Sekme çubuğunu gizle:
31.
Hide tab bar when fullscreen:
2013-02-28
Tam ekran olduğunda gizle:
32.
Prompt on quit:
2013-02-28
Çıkış yaparken sor
33.
Select-by-word charachters:
2013-03-03
Kelime oluşturan karakterler:
34.
Vertical Aligment:
2013-02-28
Dikey pozisyon:
35.
Top
2013-02-28
Üst
36.
Center
2013-02-28
Orta
37.
Bottom
2013-02-28
Alt
38.
Horizontal Aligment:
2013-02-28
Yatay pozisyon:
39.
Left
2013-02-28
Sol
40.
Right
2013-02-28
Sağ
41.
Height (percent):
2013-02-28
Boy (yüzde):
42.
Width (percent):
2013-02-28
Genişlik (yüzde):
43.
Show window border:
2013-02-28
Pencere kenarlarını göster:
44.
Always on top:
2013-02-28
Her zaman üstte:
45.
Monitor:
2013-02-28
Ekran:
46.
Hide on lose focus:
2013-03-03
Pencere aktif değilken gizle:
49.
Background Image:
2013-02-28
Arkaplan resmi:
51.
Font :
2013-02-28
Yazı tipi:
52.
Use default system font
2013-02-28
Varsayılan yazı tipini kullan
53.
Show scrollbar:
2013-02-28
Kaydırma çubuklarını göster:
54.
Appearance
2013-02-28
Gürünüm
55.
Scrolling
2013-02-28
Kaydırma
57.
Scrollback lines:
2013-02-28
Satır sayısı:
58.
Infinite
2013-02-28
Sonsuz