Translations by jmb_kz

jmb_kz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
13.
Terminator
2010-02-19
Терминатор
14.
Multiple terminals in one window
2010-02-19
Бір терезе ішінде көптік терминалдар
29.
Close?
2010-02-19
Жабайын ба?
30.
Close _Terminals
2010-02-19
_Терминалдарды жабу
31.
<big><b>Close multiple terminals?</b></big>
2010-02-19
<big><b>Бірнеше терминалдарды жабайын ба?</b></big>
32.
This %s has several terminals open. Closing the %s will also close all terminals within it.
2010-04-16
Бұл %s бірнеше терминал ашық тұр. %s жабылуы, ішіндегі терминалдардың барлығының жабылуына әкеліп соқтырады.
34.
Current Locale
2010-02-19
Ағымдағы тіл (локализация)
35.
Western
2010-10-28
Батыс
36.
Central European
2010-10-28
Орталық еуропалы
37.
South European
2010-10-28
Оңтүстік еуропалы
38.
Baltic
2010-10-28
Балтық
39.
Cyrillic
2010-10-28
Кириллица
40.
Arabic
2010-10-28
Араб
41.
Greek
2010-10-28
Грек
44.
Turkish
2010-10-28
Түрік
48.
Unicode
2010-02-19
Юникод
68.
tab
2010-04-16
табуляция
98.
_Preferences
2010-04-14
_Баптаулар
99.
Custom Commands Configuration
2010-04-14
Жекешеленген командалар баптаулары
103.
New Command
2010-04-14
Жаңа команда
105.
Name:
2010-04-14
Аты:
106.
Command:
2010-04-14
Команда:
107.
You need to define a name and command
2010-04-16
Атын беріп, команданы көрсетуіңіз қажет
108.
Name *%s* already exist
2010-04-14
Бұндай *%s* атау бар
118.
All
2010-02-19
Барлық
120.
None
2010-02-19
Жоқ
251.
Profiles
2010-04-14
Профильдер
328.
Insert terminal number
2010-10-08
Терминал нөмірін басып шығару
2010-04-14
Терминал нөмірін енгізіңіз
329.
Insert padded terminal number
2010-04-16
Сандық пернетақтадан консольды санды енгізу
337.
New Profile
2010-04-14
Жаңа профиль
338.
New Layout
2010-04-14
Жаңа қабат
339.
Search:
2010-02-19
Іздеу:
340.
Close Search bar
2010-04-16
Іздеу панелін жабу
341.
Next
2010-02-19
Келесі
342.
Prev
2010-04-14
Алдыңғы
344.
Searching scrollback
2010-04-16
Тарихта іздеу
345.
No more results
2010-04-16
Одан басқа нәтиже жоқ
346.
Found at row
2010-04-16
Жол ішінде іздеу
347.
_Send email to...
2010-10-08
Электрондық поштаға хат _жіберу...
2010-04-14
Электронды поштаға хат _жіберу...
348.
_Copy email address
2010-10-08
Электрондық поштаны _алмастыру буферіне көшіру
2010-04-14
Электронды поштаны _алмастыру буферіне көшіру
349.
Ca_ll VoIP address
2010-04-14
VoIP-ге шалу
350.
_Copy VoIP address
2010-04-14
VoIP-ді _алмастыру буферіне көшіру
351.
_Open link
2010-04-14
Cілтемені _ашу
352.
_Copy address
2010-04-14
Cілтемені алмастыру буферіне _көшіру
353.
Split H_orizontally
2010-02-19
Терезені көлбеу бөлу
354.
Split V_ertically
2010-02-19
Терезені тігінен бөлу
357.
_Zoom terminal
2010-02-19
Терминалды _ұлғайту